Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Осигуряване на вода за охлаждане в далечни региони

Със своя капацитет от 8 x 600 MW електроцентралата „Интер Монголия Шанду“ е един от главните доставчици на електроенергия в Северен Китай. През първите години на експлоатация електроцентралата е произвела 1,58 милиарда kWh електричество. В процес на проектиране бе междинната помпена станция между река Луан и електроцентрала Шанду. Подобна междинна помпена станция сред тревистата степ би била свързана с големи допълнителни разходи, особено през зимата, разходи за изграждане на пътища и т.н. За целта Wilo предложи алтернативно професионално решение за оптимизация на разходите и щадене на ресурсите, свързани с този проект.

В китайската електроцентрала бяха използвани пет инсталации за пречистена вода с бронзово тяло. От 2005 г. тези компоненти, комбинирани в една помпена станция, вече работят и осигуряват водоснабдяването в автономния китайски регион Вътрешна Монголия. Оттогава те снабдяват турбините на електроцентрала Шанду/Вътрешна Монголия безаварийно с вода за охлаждане.

За целта помпите изпомпват студената около 4° C – 10° C вода за охлаждане от язовир и я транспортират посредством напорни тръбопроводи (DN 400 – DN 1000) на разстояние 35 км до разположената върху хълм междинна помпена станция. От там водата за охлаждане се транспортира отново на разстояние 35 км по напорен тръбопровод до електроцентралата.

Оптимизиране на разходите чрез решение съобразно нуждите

Така скъпото строителство на междинната помпена станция се обезсмисли. Бяха спестени големите разходи за инвестиция, експлоатация и техническа поддръжка. Проблемът с комплексните работи по поддръжката на междинната помпена станция през зимата също бе решен. Освен това чрез високоволтов електрически двигател може да се увеличава напрежението и да се намалява електрическия ток. Това намалява загубите в пренасящия проводник и допринася за по-високата ефективност и реализацията на целите за икономичност.