Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Системи за отводняване под налягане с Nexos Intelligence

Система за отводняване под налягане с Nexos Intelligence: интелигентна мрежова свързаност за повече надеждност и ефективност.

Изпомпването на непречистени отпадъчни води е все по-трудно поради променящите се условия на отделяне и води често до запушвания в напорната тръбопроводна мрежа. Иновативната система за отводняване под налягане с Nexos Intelligence, свързва в мрежа отделните помпени станции, следи ги и ги управлява за надеждно и енергийно ефективно отводняване под налягане.

Системи за отводняване под налягане с Nexos Intelligence

  • Енергийно ефективна експлоатация, без запушване, на системи за отводняване под налягане благодарение на оптималните скорости на протичане на флуида в сборните тръбопроводи.
  • Икономично ползване на помпата чрез оптимизиране на работните точки за слабо износване и надеждна експлоатация
  • Намаляване на разходите за поддържане в изправно положение на комуналните канали за отпадни води
  • Намаляване на експлоатационните разходи благодарение на ранното откриване на грешки и целенасочено отстраняване на неизправностите
  • Лесно управление на всички помпени станции чрез мрежово базиран достъп благодарение на свързването на системата в мрежа и цифровото предаване на данни
Сега. Решения, които надеждно постигат повече.

Отводняване под налягане с Nexos Intelligence

Системата за отводняване под налягане с Nexos Intelligence дава възможност за цялостна свързаност в мрежа, контрол и управление на системата за отводняване под налягане. Състои се от помпената шахта Wilo-Port 800, потопяемата канализационна помпа с режещ механизъм Wilo-Rexa CUT, таблото за управление Wilo-EC Lift с радио антена, шлюз и нов обслужващ софтуер. Отделните помпени станции са цифрово свързани помежду си и с централен контролен софтуер. Той контролира помпените станции и ги изпразва според индивидуално разработени алгоритми, по секции или на определени интервали от време. Интелигентното решение гарантира поддържането на оптималните скорости на протичане на флуида в сборните тръбопроводи и минимизира опасността от задържания и запушвания.

Дистанционен контрол и управление

Цялата информация за състоянието се събира на централния сървър, което означава, че възможните съобщения за грешки се разпознават на ранен етап и се съобщават чрез SMS и имейл. Това позволява целенасочена намеса и по този начин предотвратява големи повреди на системата.

Nexos Intelligence освен това предлага възможност за управление, както на отделни помпени станции, така и на всички помпени станции заедно. По-специално по време на дейностите по поддръжката на колекторната помпена станция, цялата мрежа за отводняване под налягане може да бъде временно деактивирана и да се избегне обратно подприщване.

.

Системен анализ

Експлоатационното състояние на всяка помпена станция може да се гледа на компютъра по всяко време.

Налични са подробни функции за анализ с най-важната информация за състоянието на системата. От подробни криви на дневната работа до цялостни годишни оценки, събраната информация може да бъде представена, анализирана и оценена по лесен начин.

Умното свързване в мрежа чрез система за отводняване под налягане с Nexos Intelligence има три основни преимущества за операторите: висока експлоатационна безопасност с безпроблемно работеща система за отводняване под налягане, всеобхватен контрол над системата и спестяване на енергия.

Имаме отговори на Вашите въпроси

Нашите продукти и услуги са събудили интереса Ви? Експертите от Wilo ще помогнат!

Независимо дали става въпрос за съставяне на оферта, или редактиране на списък с услуги, оразмеряване на различни видове системи, консултация при избора на помпи и табла за управление, или просто за помощ при въпроси относно хидравликата и управлението.

Свържете се с най-близкия до вас дистрибуторски офис и си запишете час. Ние Ви очакваме!

Намерете точната информация за контакт