Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

ЗАЩИТА НА ДАННИ

WILO SE и Вило България ЕООД приемат сериозно защитата на вашите лични данни и отчитат защитата на поверителността ви по време на обработка в нашите ИТ системи. Когато посещавате нашия уебсайт, е възможно да поискаме, наред с други неща, лични данни в съответствие със законовите разпоредби, които са приложими в рамките на ЕС или са в съответствие с германския Федерален закон за защита на данните.

Политика за поверителност