Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

ЗАЩИТА НА ДАННИ

WILO SE и Вило България ЕООД приемат сериозно защитата на вашите лични данни и отчитат защитата на поверителността ви по време на обработка в нашите ИТ системи. Когато посещавате нашия уебсайт, е възможно да поискаме, наред с други неща, лични данни в съответствие със законовите разпоредби, които са приложими в рамките на ЕС или са в съответствие с германския Федерален закон за защита на данните.


Ние обработваме вашите данни внимателно и съгласно законовите разпоредби. За да обработим направените от Вас заявки и поръчки, ние обработваме и съхраняваме вашите данни в нашата база данни в съответствие с GDPR и Регламент ЕС 2016/679. Данните могат да бъдат предадени на трети страни само в рамките на изпълнението на нашата поръчка и при стриктно спазване на всички законодателни изисквания. При изпълнение на Сервизна заявка (Customer service order), с подписване на същата клиентът заявява съгласието си личните му данни и мястото на инсталиране да бъдат обработвани от Вило България ЕООД в съответствие със ЗЗЛД. Можете по всяко време да упражните правото си на възражение за обработване на личните Ви данни, без да посочвате мотиви. В случай, че желаете да изтрием личните Ви данни, моля пишете на data- privacy.bg@wilo.com.

Моля, намерете подробности, относно нашата политика за защита на личните данни тук:

Политика за поверителност