Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Правна информация

По-долу можете да свалите актуални правни документи на WILO SE.

Условия на продажба

 • Общи условия за доставка и плащане на WILO SE
 • General Terms and Conditions for the Supply and Services of WILO SE


Условия на закупуване

 • Условия за закупуване на WILO SE
 • Purchasing Conditions of WILO SE


Други условия

 • Общи условия за наем за агрегатите на WILO SE


Други документи

 • Сертификат TÜV Rheinland - Децентрализирана помпена система GENIAX 2010
 • Едно изследване на VDMA от 03/2008 - "Икономия на енергия посредством оптимизирано разпределяне на топлината" - показва допълнителна икономия на отоплителна енергия в размер на около 15% при разпределяне на топлината в система Geniax, при която винаги е налице хидравлично изравняване, спрямо системи без хидравлично изравняване
 • Сертификат TÜV SÜD - циркулационна помпа за отопление WILO Stratos PICO 2009
 • Сертификат TÜV SÜD - Wilo-Stratos и Wilo-Stratos PICO 2010
 • Товарен профил "Blauer Engel" ("Син ангел" - немски етикет за енергийна ефективност), Регламент ЕО № 641/2009, © Европейски Съюз, http://eur-lex.europa.eu/. Задължително право е единствно само правото на Европейската Общност, публикувано в печатните издания на официалния вестник на Европейския Съюз.
 • Гаранционна декларация на WILO SE за немски специализирани търговци на едро
 • Основни принципи за спазване на качеството за доставчици на WILO SE
 • Quality Guideline for WILO SE
 • Разпоредби за защита на данните
 • Условия за участие в мероприятия за клиенти, организирани от WILO SE самостоятелно или с помощта на спонсори
 • Удостоверение за освобождаване от задължението за удържане на данък