Референции

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Референта книга 2022

Разгледайте нашите референтни обекти за последните 10 години в областа на Сградно строителство, Индустрия и ВиК.

Референтна книга

По целия свят марката ВИЛО е синоним на традициите на водещия немски инженеринг. Нашите помпи и помпени системи са предназначени за отопление, климатизация, охлаждане, водоснабдяване, канализация и дренаж.