Референции

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

По целия свят марката ВИЛО е синоним на традициите на водещия немски инженеринг. Нашите помпи и помпени системи са предназначени за отопление, климатизация, охлаждане, водоснабдяване, канализация и дренаж.

Използват се в сградното строителство, ВиК сектора, индустрията и бита. В тясно сътрудничество с клиентите ние разработваме десетилетия наред know-how за помпи и помпени системи.Това ни дава възможност да предлагаме решения, които са в съответствие с най-високите изисквания и нужди на нашите клиенти. Pioneering for You

Референтна книга

По целия свят марката ВИЛО е синоним на традициите на водещия немски инженеринг. Нашите помпи и помпени системи са предназначени за отопление, климатизация, охлаждане, водоснабдяване, канализация и дренаж.