Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Wilo-Varios PICO-STG

Най-многофункционалната помпа за смяна.

Wilo-Varios PICO е универсално решение за подмяна в областта на отоплението, климатизацията, и охлаждането на едно- и двуфамилни къщи. Тя позволява стандартен и външен регулиран работен режим – и с помощта на новата функция Sync, настройките на заменената помпа могат лесно да бъдат възприети. Компактната ѝ конструкция, възприемането на предварителни настройки от старата помпа с новите функции за синхронизация правят монтажа и пускането в експлоатация особено лесни. А с технология зелено копче обслужването е максимално удобно.

Данни за изделието

Проверка на заменяемостта и синхронизиране

Моля, въведете обозначението на модела или каталожния номер на употребяваната помпа, за да се направи проверка дали тя може да бъде подменена с Varios PICO:

Кратко ръководство

Режим на програмиране

Режимът на програмиране се използва за преустановяване на използваната характеристика. Символите над светодиодите не са приложими в режим на програмиране.

Режим на работа

Режимът на работа е този режим, който е използван при експлоатация на помпата. Символите на светодиодите описват функциите които са активни или неактивни.

В началото режимът на работа е активен и Varios PICO работи със стандартни настройки респ. стандартна характеристична крива.

Стартирай режима на програмиране

В режим на работа натиснете и двата зелени бутона за около пет секунди, за да стартирате режима на програмиране и след това освободете бутоните. Всички светодиоди ще мигат три пъти зелено, което показва, че режимът на програмиране е стартирал.

Активирайте/деактивирайте избрания светодиод: Натиснете долния зелен бутон.

Прекратяване на режима на програмиране

  • За да прекратите режима на програмиране и да се върнете обратно в режим на работа, може да запазите направените настройки или да прекратите без запаметяване.
  • Запазване и приключване: Натиснете за кратко двата зелени бутона. Помпата ще покаже избрания светодиоден код за пет секунди и всички светодиоди ще мигат три пъти, преди помпата да се върне в режим на работа.
  • Ако е въведен и запаметен невалиден код за светодиодите, по време на мигащата фаза горният светодиод светва за кратко в червено.
  • Прекратяване приключване без запаметяване: задръжте за около три секунди двата зелени бутона натиснати и след това ги пуснете. Помпата се връща директно в режим на работа, без да запаметява.

Wilo-Assistant - приложението за всички.

Новоразработеното приложение Wilo-Assistant предлага на специализираните фирми за санитарна техника, отопление и климатизация, проектантите на сградна техника и операторите цялата гама високоефективна помпена техника на смартфон и таблет.

Новият дизайн и интуитивната потребителска навигация осигуряват още по-добра подкрепа в ежедневната работа. Новите функции и свързаните решения допълват досегашното многообразие на Wilo-Assistant.

По този начин потребителите достигат целта си още по-бързо и получават поддръжка

  • Проектиране и избор
  • Консултация на клиенти
  • Монтаж и пускане в експлоатация
  • Дистанционно управление и поддръжка
Налично в App Store (iOS)Android приложение в Google Play

Имаме отговори на Вашите въпроси

Нашите продукти и услуги са събудили интереса Ви? Експертите от Wilo ще помогнат!

Независимо дали става въпрос за съставяне на оферта, или редактиране на списък с услуги, оразмеряване на различни видове системи, консултация при избора на помпи и табла за управление, или просто за помощ при въпроси относно хидравликата и управлението.

Свържете се с най-близкия до вас дистрибуторски офис и си запишете час. Ние Ви очакваме!

Намерете точната информация за контакт