Превантивна подмяна на помпи за отопление

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

LCC проверка – проверка на експлоатационните разходи

Функцията за подмяна на помпи във Wilo-Select 4 изчислява за Вас експлоатационните разходи (LCC) на наличните помпи за отопление и ги сравнява прегледно с тези на препоръчителните сменяеми помпи. Като резултат се получава красноречиво сравнение на икономичността. По този начин превантивната подмяна на помпи често е лесно и просто решение.

Бързо определяне на потенциала за икономии и периода на възвръщаемост

За да можете да направите бързо сравнение на икономичността, ние сме запаметили повече от 1000 обичайни помпи за отопление във Wilo-Select 4. Така примерно изчисление за съществуваща помпа или дори за цели имоти се извършва бързо и удобно.

Потенциал за спестяване на енергия и период на амортизация

Като посочвате възможния потенциал за спестяване на енергия в евро и периода на амортизация, вие давате на своя клиент сигурна основа за неговото решение за превантивна подмяна на помпата за отопление.

Wilo-Select 4