Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Планирайте ефективно и работете за устойчиво бъдеще с Wilo.

Като първокласен доставчик на строителни технологии и решения за водното стопанство, ние предлагаме не само всеобхватни продуктови и сервизни услуги, но и актуални BIM модели, за да Ви помогнем при планирането на проекта.

От проекта и работните чертежи, до процедурата за възлагане, планирането и контрола на строителството, до постоянната поддръжка на обекта.

Възползвайте се както обикновено от решенията на Wilo и разчитайте на нашите BIM модели във всички фази на Вашия проект.

Wilo предлага ETIM класифицирани BIM модели чрез Cadenas

От средата на 2020 г. Wilo ще предлага нов портал за BIM данни. За наш стратегически партньор сме избрали CADENAS Konstruktions-, Softwareentwicklungs- und Vertriebs GmbH, наред с други неща, водещ производител на софтуер за електронни CAD продуктови каталози (eCATALOGsolutions).

Вижте тук как функционира решението: Youtube

На тази платформа Wilo предлага сега на проектантите най-добрата възможна поддръжка и BIM модели за помпи за отпадъчни води, чиста вода, стандартни помпи и двойновтичащи помпи. Налични са също така разбъркващи механизми. Всеки модел BIM съдържа набора от метаданни от съответния клас ETIM (EC) на националния език на всички страни-членки на ETIM, също е геометрично стандартизиран в случай на съществуващ ETIM Modeling Class (MC).

Желаната помпа може да бъде избрана директно според (ETIM) характеристиките и да бъде свалена във формат Revit, STEP или DWG и интегрирана в BIM модела на сградата. С плъгин, предоставен от Cadenas, най-подходящото решение може да бъде избрано директно в познатата CAD среда, което го прави много по-лесно и по-ефективно. Класификацията на ETIM предотвратява също така техническите и езиковите грешки в интерпретацията и позволява на проектанта да се сравнява неутрално с конкуренцията.

Wilo предлага моделите на помпите в резолюции LOD 200 (Bounding Box), LOD 300 (Precise Geometry) и LOD 350 с допълнителни точки на закрепване.

Порталът BIM ще бъде допълнително разширен през следващите няколко месеца и ще бъдат добавени допълнителни продуктови серии от сградната техника за търговски цели. За тази продукти засега Ви предлагаме и решението чрез нашия плъгин Wilo Revit.

Тук е наличен BIMcatalogs.net

Каталог CAD

По-бързо приключване на професионални CAD конструкции: С практичния каталог CAD на Wilo проектантите и техниците на системи имат бърз достъп до 2D и 3D CAD данните на помпите и помпените системи на Wilo.

Само с няколко кликвания можете да изберете желания чертеж с необходимия формат (DWG 2D или 3D и STEP) и да стартирате свалянето.

Каталогът CAD на Wilo ви предоставя мащабирани чертежи денонощно без дълго търсене.

към CAD

Какво е Building Information Modelling (BIM)?

Building Information Modelling (BIM) е метод на проектиране в строителството, който представя техническите и функционалните свойства на дадено строително съоръжение във виртуален 3D модел. Всички релевантни данни се комбинират в така наречения цифров близнак на сградата преди началото на строителната фаза. По време на строителната фаза всички участници имат достъп до близнака и по този начин до актуалния строителен план.

Consultant Jens - SiBoost

BIM е процес на оптимизация с цел по-бърза и по-евтина обработка на проекти. Допустим е за всички размери проекти и в много държави от архитектите и проектантите вече се изисква да работят с BIM в контекста на обявени публични конкурси.

Като цел инвеститорът може да постигне намалено време за строителство и разходи чрез тези предимства пред конвенционалния метод на строителство:

  • Предотвратяване на грешките още във фазата на планиране - например сблъсъци на тръби, могат лесно да бъдат идентифицирани и коригирани в цифровия близнак
  • Повишена производителност чрез достъпа на всички участници до винаги актуални данни/планове
  • Обогатяване на CAD геометриите с техническа информация

BIM съпровожда целия жизнен цикъл на сградата

След фазата на изграждане цифровият близнак става собственост на инвеститора, който може да използва информацията за управление на съоръжението по оптимизиран откъм разходите начин. Дори когато сградата се демонтира, информацията, предоставена от цифровия близнак, може да помогне при изхвърлянето на отпадъците и оползотворяването на суровините. По този начин в крайна сметка печелят всички участници в BIM.

Стандартизирането към BIM навлиза

Доклади от опита на потребителите на BIM при проекти показват, че този метод носи само предимства. В международно сравнение много държави вече са признали това, наложили са метода и/или дори са го направили задължителен за публично финансирани строителни проекти.

Германия също се занимава активно с темата. В края на 2015 г. Федералното министерство на транспорта и цифровите инфраструктури сформира комисия за реформи „Строителство на мащабни проекти“ и стартира политически проекти. От средата на 2017 г. се изпълняват все повече проекти за инфраструктура за движение по пътищата с поддръжка на BIM. Целта е от 2020 г. нататък BIM да се прилага за проекти за федералната транспортна инфраструктура.

BIM Lifecycle (English)

Факти за BIM

Какво различава BIM от стандартните CAD модели?

В допълнение към 3D CAD модела, BIM съдържа допълнителни метаданни като артикулен номер, наименование на артикула, размери за свързването на фланци/тръбни фитинги, информация за свързване за електрически връзки и всички приложими монтажни размери. В бъдеще BIM моделите могат да бъдат разширени с допълнителни данни за помпите, като например: Хидравлична мощност, стойности за ефективността, режими на регулиране (dp-V, dp-C, управление, в зависимост от оборотите). Стандартизацията все още не е завършена, но в следващите месеци и години вероятно ще бъдат добавени повече данни като помещения за разполагане, информация за рециклиране и софтуерни алгоритми.

При BIM често се говори за 4D или също така за 7D модели. Какво означават 4D до 7D?

4D и 7D съответно се отнасят до броя на информационните нива, които обхващат BIM моделите. Изходната точка са 3D модели, които математически дават възможност за пространствено отношение и припокриване на обекти. Четвъртото измерение (4D) допълва измерението на помещението с времева компонента (информация, свързана с времето и сроковете), петото измерение (5D) включва информация, свързана с разходите. За 7D модел се добавя и информация за устойчивост и ефективност (6D) и информация за Facility Management (7D).

Задължителна ли е работата с BIM метода за моя проект?

Междувременно BIM вече се използва в много страни или е задължителен за публични проекти, тъй като ползите преобладават за цялостното протичане на проекта. BIM не е задължителен за строителни проекти, които се финансират частно, но все по-често се използва и е действителният инициатор на методологията. Само при планирането на проекти за единични и двойни къщи засега не се очаква BIM поради ниския дял на техническото сградно оборудване и липсата на аспекта Facility Management.

Какво означава ETIM стандартизиране?

ETIM е инициатива за стандартизиране на електронния обмен на данни за продуктите в областта на електротехниката (електроинсталационни продукти, домакински уреди и потребителска електроника) и свързаните с тях браншове (понастоящем включително ОВиК/санитарна техника), за да се даде възможност за електронна търговия на тези продукти. Стандартът е специално насочен към изискванията на тези избрани браншове и позволява еднаквото, техническо описание на стоките, както и съотнасянето им към даден продуктов клас. Продуктите се съотнасят към класове артикули без йерархия. След това сравними продукти се класифицират в класа артикули. Името на класа артикули може да се намери и чрез зададени синоними, които се отнасят за класа. За всеки клас от продуктови специалисти са определени технически характеристики, които описват продукта. Така възниква ETIM класификацията.

Стандартизацията позволява да се намерят технически продукти независимо от доставчика въз основа на класа или техническите характеристики. ETIM намира приложение при прехвърляне на технически данни за продукта - напр. за онлайн каталози. По принцип ETIM е безплатен стандарт, т.е. моделът на данни може да се използва от всеки без лицензионни такси. Секторът SHK (санитарна техника, отопление и климатизация) също е интегриран в ETIM версия 7.0 (2017 г.).

Open/closed BIM

Closed BIM описва обмен на данни на цифрови модели на конструкции зависещ от софтуера, използвайки затворени, собствени файлови формати като Revit, Allplan, Archicad и т.н.

От друга страна Open BIM, означава, че е възможен софтуерно независим обмен на данни на сградни модели. Тук се използва отворения, неподдържан по подразбиране формат на файловете, напр. IFC (Industry Foundation Classes). Обменът на геометрични модели е възможен без ограничения, а обменът на модели данни е възможен само в ограничена степен.

Level of Development (LoD)

В методологията BIM термините ниво на информация (LoI), ниво на геометрия (LoG) и ниво на координация (LoC) се използват в пет степени 100 - 500: 100 = conceptual; 200 = approx. geometry; 300 = precise geometry; 400 = fabrication; 500 = as-built. Терминът Level of Development (LoD) се състои от частичните индикатори LoI, LoC и LoG и определя общото ниво на зрялост на даден виртуален компонент.