Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Посрещнете климатичните промени бързо и ефективно

Qingdao view from the sea

Wilo-Energy Solutions – въвеждане на енергийна революция с проактивни мерки за ефективност.

Необходимостта от устойчиво използване на енергийните ресурси е безспорно с оглед на климатичните промени. Урбанизацията в Азия и Африка и стремежът към благосъстояние по западен образец показват, че чистите стратегии за изоставяне не са решение. По-скоро се търсят концепции за значително подобряване на енергийната ефективност, особено такива, които могат да бъдат реализирани в краткосрочен план.

Екология – двигателят на растежа

Енергийната революция ще е едно от най-големите екологични и икономически предизвикателства през следващите десетилетия. Държава, която е формулирала конкретни цели за постигане на енергийна революция, е Германия. Тук, до 2050 г. не само бъдещото търсене на електроенергия трябва да се добива до 80% от възобновяема енергия, но и потреблението на първична енергия ще бъде намалено с 50% в сравнение с 2008 г.

Ако успеем да докажем, че опазването на околната среда и икономическият растеж не са противоположни, германският модел ще направи международно училище и ще затвърди и разшири нашето световно икономическо значение.

Намаляване на емисиите на CO2 – глобално предизвикателство

Wilo работи от десетилетия по въпроса за енергийна ефективност. Голяма част от помпите, използвани в цял свят, са технологично остарели. Чрез подмяната на старите и нерегулирани помпи с модерни и високоефективни се разкрива огромен потенциал за икономии. Емисиите на CO2 биха могли да бъдат намалени устойчиво в цял свят.

Инициатива за повече икономичност и устойчивост

Wilo-Energy Solutions е инициатива, която насърчава проактивната подмяна на още функциониращи, но нерегулирани помпи с високоефективни помпи на Wilo. Показваме на собственици на обществени, търговски и индустриални сгради, системи и обекти всички преимущества на предварителна смяна. В допълнение към плюса за околната среда се използват аргументи като 80% по-малко разходи за електроенергия, както и бъдеща, снабдителна и хигиенна сигурност.

Оптимална енергийна ефективност за всяко приложение

Помпената технология на Wilo се използва в областите отопление, охлаждане, климатизация, водоснабдяване и отводняване на отпадни води, както и за индустриални приложения. В рамките на Wilo-Energy Solutions ви представяме 6 модела, които предлагат оптимална енергийна ефективност за почти всяко приложение.

Нашите продуктови акценти:

Wilo-Stratos MAXO

Wilo-Stratos MAXO-Z

Wilo-SiBoost Smart Helix Excel

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Stratos GIGA

Wilo-Stratos GIGA

Искате ли лична консултация?

Моля, свържете се с нас