Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Industry

Снабдяването на индустриалните предприятия е много обширен и икономически сложен сегмент с високо специализирани помпени системи. От Wilo са се доказали в тази област още преди десетилетия като остават верни на всички изисквания с постоянно високо качество.