Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Сградна автоматизация

Интелигентни решения за сградна автоматизация

Няма нищо по-бързоразвиващо се и по-непредвидимо от информационните технологии. Това, което днес все още е последен писък на технологиите, утре вероятно вече ще бъде заменено от нов стандарт. Освен това се срещат голям брой различни затворени системни среди. Така например при сградната автоматизация се използват различни комуникационни системи.

Гъвкави благодарение на модулната концепция

За да може свързването към сградната автоматизация винаги да отговаря оптимално на съвременните, а и на бъдещите изисквания, Wilo предлага за почти всички помпи интерфейсни модули, които просто се включват към помпата. По този начин помпите могат да бъдат свързани директно в наличната система в дадения обект. Вашата инвестиция остава защитена по най-добрия начин дори и при усъвършенстване и пресъоръжаване на сградната автоматизация: За смяна на комуникационната система е достатъчно да се подмени IF модулът, което става с няколко манипулации.

Преимущество благодарение на системата за управление на сдвоени помпи

Много серии циркулационни помпи на Wilo са подготвени или серийно са оборудвани за режим на работа като сдвоени помпи. Системата за управление на сдвоени помпи на Wilo позволява не просто превключване на помпите или допълнително включване при върхово натоварване, а в отделни сектори може дори да допринесе за икономия на енергия. Практическото използването на сдвоени помпи не е по-сложно, а напротив – по-безопасно и по-удобно.

Табла за управление и регулиране за комплексни задания

Wilo предлага подходящи технологии за помпени системи и комплексни задания. В тази сфера компонентите също са подготвени за интеграция в сградната автоматизация.

Преглед

Шинни интерфейси


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Комуникационна система LON


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Протокол на Wilo PLR

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Функция за управление и сигнализация


WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Управление на сдвоени помпи

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Инфрачервено преносимо устройство на Wilo