Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Wilo-Select 5 online – Новата генерация за оразмеряване на помпи

С Wilo-Select 5 online, нашият инструмент за оразмеряване на помпи, можете да планирате вашето оптимално решение за помпена система бързо и лесно:

Регистрирайте се сега и запазвайте проекти лесно

Ново

  • Хидравлично бързо оразмеряване
  • Ефективна обработка на проекти с интегрирано сравнение на помпите
  • Достъп до предишните данни за помпата

Оптимизирани функции

  • Избор на продуктови опции, аксесоари и услуги
  • Изчисляване на оперативните разходи

Независимо дали оптимизирате съществуващи системи или планирате нов проект – с Wilo-Select 5 online ще намерите правилното решение за помпена система за Вашите изисквания.

Стартирайте Wilo-Select 5 online сега

Wilo-Select се счита за индустриален стандарт за оразмеряване на центробежни помпи от години: С нашия дигитален съветник за помпи можете лесно и надеждно да намерите най-доброто решение за помпена система за Вашия конкретен случай на приложение.

С най-новата генерация, Wilo-Select 5 online, ние Ви предлагаме допълнителни функции като приблизително определяне на работната точка на помпата, бързо хидравлично оразмеряване и оптимизиран избор на продуктови опции, аксесоари и услуги.

Вземете уверено решение с Wilo-Select 5 online – никога не е било по-лесно да планирате решението си за помпена система.

Хидравличното бързо оразмеряване предоставя ясни насоки, кои серии помпи са подходящи за проекта Ви веднага след въвеждане на работната точка на помпата. След опционално ограничаване на приложението, изборът на продукт може да бъде завършен компетентно по обичайния начин.

Интегрираното изчисляване и анализ на експлоатационни разходи, наричани още „LCC проверка“, улесняват сравняването на експлоатационните разходи на съществуващите помпи с актуалните помпи Wilo. Wilo-Select 5 Online избира оптималната помпа за смяна за приложението Ви и предоставя убедителни аргументи за вземането на решения.

По този начин изчисленият потенциал за спестяване в kWh и разходите заедно с определения период на амортизация се представят графично и с факти и цифри.

FAQ

Как се сменя езика?

Натиснете иконата глобус, за да достигнете менюто с езиците. Намира се отгоре на лентата на задачите (фиг. 1). Изберете предпочитания език от падащото меню (фиг. 2). Тази настройка може да бъде променена във всяка точка на приложението.

фиг. 1

фиг. 2

Как да променя агрегата по подразбиране?

За да отворите менюто за оразмеряване на агрегата, натиснете символа до своето потребителско име в горната част на лентата със задачи на приложението (фиг. 1). Агрегатите могат да се променят с показаните падащи менюта (фиг. 2). Тези настройки са винаги достъпни, което позволява бързо оразмеряване по всяко време на приложението.

фиг. 1

фиг. 2

Как да използвате функцията за хидравлично бързо търсене?

Хидравличното меню за бързо търсене позволява филтриране и избор на продукти въз основа на определена от потребителя работна точка. Намира се в горния десен ъгъл на началната страница на Select 5 (фиг. 1).

Етап 1: Задайте работна точка, като въведете стойности за протичане [Q] и напор [H]. Агрегатите се определят от текущото оразмеряване на агрегата.

Етап 2: Изберете честота на ел.мрежа [50 Hz or 60 Hz] от малкото падащо меню.

Етап 3: Направете избор, като поставите зелени отметки върху желаните продукти (фиг. 2).

Етап 4: Натиснете иконата увеличително стъкло в горния десен ъгъл, за да добавите селекцията към Вашия проект (фиг. 2).

Етап 5: Възможно е Вашият избор да включва помпи с различни типове циркулация. Ще се появи прозорец, където може да се посочи типа на циркулацията (фиг. 3). Всички продукти, маркирани с червено, ще бъдат изключени от избора. Натиснете [Ok], за да продължите с проекта.

фиг. 1

фиг. 2

фиг. 3

Защо не получавам резултати за определени продукти в търсенето на продукти?

С търсенето на продукти е възможно да търсите и избирате конкретни продукти по име и артикулен номер. Използването на тази опция при търсене на по-стари продукти обаче може да доведе до непоказване на резултати (фиг. 1). Когато случаят е такъв, използвайте търсенето на изчерпани помпи (фиг. 2). Както търсенето на продукти, така и търсенето на изчерпани помпи имат идентична функционалност, но едната е пригодена специално за избора на по-стари продукти.

В нашия пример ние търсим продукти от серията „TOP-S“ и получаваме множество резултати с търсенето на изчерпани помпи (фиг. 3).

фиг. 1

фиг. 2

фиг. 3

Как да покажа графика на експлоатационните разходи за моя избор?

Менюто за оперативни разходи ще бъде налично, след като бъде направен избор на помпа и бъде определена работна точка. Препоръчваме да използвате избора на хидравлична помпа или хидравличното бързо търсене за този случай на употреба (фиг. 1).

В нашия пример използваме избора на хидравлична помпа:

Етап 1: Въведете работна точка за избрана серия помпи и натиснете [Next] (фиг. 2).

Етап 2: Кликнете върху иконата [Operating costs preview], намираща се в горния ляв раздел на общия преглед на проекта (фиг. 3). Моля, имайте предвид, че тази опция няма да бъде налична веднага след ръчен избор на помпа или търсене на продукт.

Етап 3: Поставете отметки върху продуктите, за да ги включите в графиката на експлоатационните разходи (фиг. 4).

фиг. 1

фиг. 2

фиг. 3

фиг. 4

Как да импортирате, експортирате и запазвате проекти?

За достъп до менюто за управление на проекти кликнете върху 3-те ленти до логото на Wilo, разположено в горния ляв ъгъл на прозореца на приложението (фиг. 1).

Импортиране: От менюто изберете [Open] -> [Import] и прегледайте файловете на проекта на вашето локално устройство (фиг. 2). Когато даден проект бъде зареден успешно, името му ще се появи в лентата на задачите (фиг. 3).

Запазване: За да запишете нов проект в базата данни на проекта, изберете [Save] -> [Save as] и въведете име на проекта и ID на проекта. За да презапишете бързо записан файл, използвайте вместо това опцията [Save alterations] (фиг. 4). Запазените проекти се намират в [Project database] (фиг. 5), която се отваря от менюто.

Експортиране: Изберете [Export] и изберете файлов формат (фиг. 6). За да експортирате проектен файл, изберете [Export as CEF file].

фиг. 1

фиг. 2

фиг. 3

фиг. 4

фиг. 5

фиг. 6

Имаме отговори на Вашите въпроси

Нашите продукти и услуги са събудили интереса Ви? Експертите от Wilo ще помогнат!

Независимо дали става въпрос за съставяне на оферта, или редактиране на списък с услуги, оразмеряване на различни видове системи, консултация при избора на помпи и табла за управление, или просто за помощ при въпроси относно хидравликата и управлението.

Свържете се с най-близкия до вас дистрибуторски офис и си запишете час. Ние Ви очакваме!

Намерете точната информация за контакт