Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Доставчик на решения

Оскъдните ресурси, изменението на климата и нарастващите урбанизирани пространства променят изискванията за бъдещото водно стопанство: Задачите при обработването и транспортирането на питейна, както и отпадни води стават все по-разнообразни и взискателни. Готовата за бъдещето водна инфраструктура трябва да работи ефективно, устойчиво и надеждно - и да се адаптира гъвкаво към променящите се необходимости. Като доставчик на решения, Wilo разработва индивидуално решение за всеки проект, което съчетава съвременни технологии, иновативни приложения и цялостни сервизни услуги, от проектирането, пред пускането в експлоатация до поддръжката.

Иновации за бъдещето. Нашите решения за управление в областта на водното стопанство.

Във времена на урбанизация перспективните концепции за отпадъчни води са важни за устойчивото развитие не само в разрастващите се градове, но преди всичко в селските и отдалечените райони.

Изпомпване на непречистени отпадни води е все по-сложна задача: Условията на отвеждане се променят, делът на твърдите вещества и времето на престой в мрежата се увеличава, флуидът става по-агресивен и съдържа повече мазнини. Отпадните води, шлама и мътната вода, абразивните или влакнести флуиди трябва да се транспортират надеждно и енергийно ефективно при различни дебити и налягания. Оперативната надеждност, дълготрайност и интелигентен контрол имат все по-голямо значение, както и работата на помпите и помпените системи в мрежа.

Дигитален пионер

Интегрирайки ИТ, сензори и моделни приложения, нашите решения създават нови възможности за по-добро отразяване, контрол и управление на сложни водни мрежи. По този начин Wilo повишава ефективността и експлоатационната безопасност на Вашите системи и Ви подкрепя при намаляването на разходите. Ние улесняваме живота ви с цялостно, икономично и съвсем точно адаптирано решение. Открийте възможностите, предлагани от интелигентната мрежа за управление на водата.

Водна технология от Wilo

Като отговорен доставчик на системи, със своята широка гама от помпи, помпени принадлежности и сервизни услуги Wilo покрива целия воден цикъл. Нашите компетентни познания за приложенията се простират отвъд водоотвеждането от кладенци или открити водоеми, през използването на дъждовна вода до водоподготовката и водоснабдяването. Системите за повишаване на налягането също са включени в нашето портфолио. Помпените решения за обезсоляване и за дъждуване в селското стопанство за търговски цели допълват портфолиото.

Дали за комунално водно стопанство, индустрия, битова и сградна техника, селско стопанство, или строителство и минно дело – Wilo винаги се стреми да намери по-ефективни и устойчиви решения за вашия проект.


Нашите ефективни решения за чиста съвест

Всички сгради и домакинства в света произвеждат отпадни води, които трябва да се изхвърлят надеждно, така че да се спазват хигиенните стандарти и да се избегнат неприятните миризми. Затова навсякъде, където не е възможно безпроблемното отвеждане на отпадните води в канализацията по естествен наклон, се използва ефективна сградна техника. За бъдещите технологии и концепции за отпадни води трябва да се съблюдават цялостно следните принципи:

В нашия централен каталог ще намерите всички продукти за водоснабдяване и за замърсени и отпадни води

Нашите продуктови акценти

Ние имаме отговорите на бъдещите въпроси относно инсталациите за отпадна вода: индивидуални решения, които могат да бъдат оптимално адаптирани към нуждите и околната среда и надеждно да транспортират непречистени отпадъчни води.

Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos Intelligence – интелигентното системно решение за умна станция за изпомпване на канализационни отпадъци

Изпомпването на непречистени отпадъчни води е все по-трудно поради непрекъснато увеличаващото се количество на твърди частици и влакнест материал и поради това води до завишени експлоатационни разходи.

Новата Wilo-Rexa SOLID-Q с Nexos Intelligence се отличава с експлоатационна безопасност, енергийна ефективност и цифрова мрежа с максимален обхват.

Интелигентна комбинация за висока ефективност с повече комфорт в работното ежедневие.

Продуктова информация

Wilo-Rexa SOLID-Q with Nexos Intelligence


Интелигентни технологии – срещу световния недостиг на вода

Водата е един от най-ценните ресурси на земята. Нарастващото население на света консумира все повече от нея: за пиене, миене и почистване, в селското стопанство и индустрията. Глобалният недостиг на вода е неотложен проблем и има голям потенциал за конфликти. По тази причина добивът и осигуряването на вода са сред най-важните предизвикателства на бъдещето. Wilo разработва помпи и системи, с които могат да бъдат използвани и оптимизирани нови източници и методи за вододобив. Нашите гъвкави решения гарантират надеждно снабдяване и се адаптират към изискванията в толкова разнообразни сгради като многофамилни къщи, училища и индустриални комплекси. С индивидуални концепции и високоефективни технологии прокарваме целенасочено създаването на интелигентни мрежи и разпространението на децентрализирани съоръжения за обработка на чиста вода. Приложенията включват помпи и помпени системи за използване на дъждовна вода, водоснабдяване и повишаване на налягането, захранване на противопожарни системи, водоподготовка, използване на подпочвени води, обезсоляване и напоителни системи в селското стопанство.

Перспективно проектиране за посрещане на нуждите на нарастващия поток от туристи

Пример за това, колко важни са ориентираните към бъдещето устойчиви решения за добре структурирана канализационна система, е остров Узедом. Още преди 18 години съответният браншови съюз бе наясно, че даденостите на острова в съчетание с нарастващата популярност сред туристите ще бъдат едно сериозно предизвикателството за съществуващата канализационна система.

Със своите 445 km² разположеният в Померанския залив в южната част на Балтийско море остров Узедом е вторият по-големина остров в Германия. Със средно над 1 900 слънчеви часа годишно, остров Узедом е най-слънчевият район на Германия и с всяка изминала година привлича все повече туристи.

Референтна информация

Имаме отговори на Вашите въпроси

Нашите продукти и услуги са събудили интереса Ви? Експертите от Wilo ще помогнат!

Независимо дали става въпрос за съставяне на оферта, или редактиране на списък с услуги, оразмеряване на различни видове системи, консултация при избора на помпи и табла за управление, или просто за помощ при въпроси относно хидравликата и управлението.

Свържете се с най-близкия до вас дистрибуторски офис и си запишете час. Ние Ви очакваме!

Намерете точната информация за контакт