Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Служебна информация

Вило България ЕООД
Бул. "Г.М.Димитров" №54, ет. 3
1125 София

Тел. : 02 970 19 70
Факс: 02 970 18 79
info@wilo.bg

Управител:

Димитър Марковски


Идентификационен номер по ДДС
BG130348152

Регистрация в Софийски градски съд
№ 9811/2000г.

Отговорно лице за съдържанието на уеб страницата:
Маринела Йонова
Тел. : 02 970 19 75
Факс: 02 970 19 79