Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Water Management

Водното стопанство е сегментът в областите водоснабдяване, както и замърсени и отпадни води, в който имаме особено значимо ноу-хау и дългогодишен опит. Всички помпи и системи Wilo са високо технологични и специализирани в съответната област, за да отговорят на всяко специфично изискване.