Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми

Първата полудецентрализирана водоснабдителна и канализационна система в света за мегаполисите на бъдещето

Мегаполиси, недостиг на вода и замърсяване на въздуха – тези предизвикателства се нуждаят от иновативни решения, ориентирани към бъдещето. Иновативният център за водоснабдяване и канализация SEMIZENTRAL в китайския град Циндао е едно такова новаторско решение. Центърът за водоснабдяване и канализация бе открит през пролетта на 2014 година по повод световното градинско изложение. Това е първият в света референтен проект на полудецентрализираната, интегрирана инфраструктура, която ще обслужва близо 12 000 човека.

SEMIZENTRAL е проект на Техническия университет Дармщад в сътрудничество с китайския Университет Тундзи в Шанхай. Wilo участва в планирането и реализацията на проекта като експерт в областта на помпите и помпените системи, като достави широк спектър от помпени системи от областта на сградната техника и водното стопанство. През 2015 година проектът спечели наградата „GreenTec“ в категорията „Урбанизация“, една от най-престижните награди за околна среда и икономика в Европа.

Циндао – един мегаполис, който е на път да се превърне в мегаград

Китайският пристанищен град Циндао в провинцията Шандун в източната част на Китай от години страда от голям недостиг на вода. Това се дължи на бързото нарастване на населението. Населението в целия регион на мегаполиса се е увеличило на близо осем милиона. Циндао вече е своего рода мегаград, който продължава да расте. За да се отговори на бързите темпове, с които градът се развива, и за да се осигури снабдяването на региона с вода и енергия, бе необходимо да се тръгне по нов път.

Полудецентрализация – един гъвкав среден път

„Semizentral“ – това е гъвкаво инфраструктурно решение за градовете на бъдещето, златната среда между централизираната и децентрализираната обработка на отпадните води.Във всеки нов квартал се изгражда необходимата инфраструктура. Вместо водата да се обработва и разпределя с помощта на големи системи с дълъг период на подаване, Semizentral расте заедно с мегаполиса. Първата полудецентрализирана водоснабдителна и канализационна система в света интегрира потоците от отпадни води и органични отпадъци в една модулна концепция.С новаторското инфраструктурно решение се намалява с близо 30 – 40 процента както необходимостта от прясна вода, така и потоците отпадни води във водосборните зони. Производствената вода не се отвежда директно за обработване, а продължава да се използва. Така например отпадните води при взимане на душ се използват за отмиване в тоалетните.Необходимата за целта енергия се произвежда самостоятелно, като утайките на отпадните води и битовите биологични отпадъци се подават към интегрираната инсталация за биогаз. Високоефективните помпи на Wilo също имат решаващо значение в пилотната инсталация на проекта. Те помагат за производството на производствена вода и енергия от отпадни води и органични отпадъци. Така произведената топлина може да се използва за отопление. По този начин центърът са водоснабдяване и канализация работи енергийно независимо и до-голяма степен устойчиво спрямо изменението на климата.Използват се общо 56 високоефективни потопяеми разбъркващи механизми, помпи и системи за повишаване на налягането и пожарогасителни системи. Адаптивната и ресурсно ефективна водна инфраструктура е гъвкава и може да расте заедно със своето урбанизирано обкръжение. Така центърът винаги „е толкова голям, колкото е необходимо, и толкова малък колкото е възможно“.