Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Diesel pump test

Производствена гама

Приложение

Тестът на дизеловата помпа съгласно EN 12845 служи за проверка на дизеловата помпа.

Комплект на доставката

Данни от проверката преди експлоатация и след 1,5 работни часа на системата за повишаване на налягането.

  • Дебит (транспортиран поток m³/h) и налягане (напор m) в работната точка
  • Температура на флуида: Вода, масло

Серия

Проверка на дизелови помпи

Продукт

PDF: Diesel pump test

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване