Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

RMOT Yonos PICO-D

Производствена гама

Окомплектовка/функция

За помпи Wilo-Yonos PICO-D в случай на подмяна

  • Функционален модул с мотор, работно колело и електронен модул

Серия

RMOT Yonos PICO-D

Продукт

PDF: RMOT Yonos PICO-D

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване