Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-RainSystem AF 150

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Безшумна благодарение на многостъпалните центробежни помпи
 • Всички части в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Отлична надеждност при работа благодарение на напълно електронните регулатори RainControl Professional
 • Висока икономичност благодарение на съобразеното с потреблението допълнително захранване с прясна вода
 • Голяма надеждност благодарение на резервоара за допълнително захранване с оптимизирано протичане и шумопоглъщане

Конструкция

Автоматична система за използване на дъждовната вода с приемен резервоар и 2 самозасмукващи помпи

Приложение

Използване на дъждовната вода в многофамилни къщи и малки предприятия за пестене на БГВ в комбинация с цистерни или резервоари

Окомплектовка/функция

Готов за присъединяване модул с компактна конструкция, изцяло електрически и хидравлично окомплектован и монтиран върху виброустойчив решетъчен фундамент от лакирана стомана, състоящ се от:

 • 2 бр. нормалнозасмукващи, устойчиви на корозия, безшумни центробежни помпи от серията MultiCargo MC
 • Сборно затръбяване от напорната страна R 1 1/2, вкл. модул с датчик с 8-литров разширителен мембранен съд на проточен принцип, и спирателен кран с изпускател
 • Манометър 0 - 10 bar
 • Сферичен кран от страната на засмукването и от страната на налягането
 • Обемист резервоар за допълнително снабдяване с прясна вода (150 литра) с механичен поплавъчен вентил
 • Централен пускател RainControl Professional с електроника за управление, включително електромагнитни клапани, трансмитер на налягането 4–20 mA, както и нивосонда с 20 m кабел за контрол на нивото на напълване
  • Обслужване посредством меню и индикация на хода на работа и на възникнали повреди посредством съобщения, извеждани на LCD дисплей
  • Равномерно управление на системата благодарение на циклична размяна на помпите и вграден тестов ход при помпите в покой
  • Автоматично превключване при повреда и пиково включване
  • Автоматична смяна на водата в резервоарите за допълнително захранване
  • Автоматична защита от образуване на варовик по електромагнитния клапан
  • Перманентна индикация на нивото на напълване на цистерната, налягането в системата и индикация на работното състояние на LCD

Комплект на доставката

 • Две самозасмукващи, многостъпални центробежни помпи MC
 • Резервоар за допълнително захранване с прясна вода 150 l, сензорен модул с 8 l разширителен мембранен съд,
 • централен пускател RainControl-Professional с електроника за управление, нивосонда
 • с кабел 20 m, обхват на измерване 0--5 m.

Кодово означение на типовете

Технически характеристики

 • Височина на засмукване макс. 8 m
 • Работно налягане макс. 8 bar
 • Степен на защита IP 41
 • Връзки:
  • Напорен тръбопровод/сборно затръбяване от страната на налягането R 1 ½
  • от страната на засмукване 2 x 1/4G 1
  • Входни отвори R 1 ¼
  • Водоизпускател DN 100

Материали

 • Корпус на помпата: неръждаема стомана 1.4301/
 • Работно колело: Noryl
 • Вал от неръждаема стомана 1.4028
 • Механично уплътнение: графит/керамика
 • Степенни камери: Noryl
 • Мембранен разширителен съд: стомана, лакирана

Описание/конструкция

 • Готова за присъединяване водоснабдителна система със сдвоени помпи като компактен модул за многофамилни къщи и обществени сгради
 • За напълно автоматично снабдяване с дъждовна вода от подземен резервоар или цистерна.
 • Висока надеждност при работа благодарение на два отделни смукателни тръбопровода (полагат се от монтажника).
 • Обемист резервоар за допълнително захранване за съобразено с потреблението допълнително захранване с питейна вода в потребителската мрежа при ненапълнена цистерна
 • Съобразно серията има възможност за свързване на редуцираща муфа
 • Проточен разширителен мембранен съд съгласно DIN 4807 за спестяване на енергия при минимални течове в сградата
 • Едновременно управление на системата чрез превключване на помпите и вграден тестов ход на помпите в покой.
 • Функциите за автоматично превключване при повреда и допълнително включване при върхово натоварване гарантират максимална готовност на системата
 • Допълнителното снабдяване с питейна вода е напълно автоматично и оптимизирано по отношение на разхода
 • Смяната на водата в резервоара за допълнително захранване, която зависи от работата на помпите, също става автоматично.
 • С вградена електронна защита на мотора, вградена защита от работа на сухо на помпения агрегат, както и автоматична защита от образуване на варовик по електромагнитния вентил
 • Таблото за управление извежда разнообразни съобщения; то разполага допълнително с безпотенциални контакти за сборен сигнал за работа и повреда
 • Обслужването и параметрирането на напълно електронния регулатор RainControl Professional става посредством функционални клавиши в стил меню
 • Постоянната индикация на нивото на напълване на цистерната, налягането в системата и работното състояние се осъществява посредством течнокристален дисплей
 • Системата е изключително подходяща за свързване към сградната автоматизация

Продукт

PDF: Wilo-RainSystem AF 150

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване