Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Voda Dirt separators V | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-Voda Dirt 1" V
Производствена гама

Конструкция

Dirt separators.

Приложение

  • Sealed heating and cooling systems.

Кодово означение на типовете

Пример

Voda Dirt 1" V

Voda Dirt

Описание на продукта сепаратор за замърсяване

V

За монтаж във вертикални пожарогасителни тръбопроводи

1"

Свързване

Технически характеристики

  • Maximum working pressure: 10 bar
  • Maximum working temperature: 120 °C
  • Maximum flow velocity: 1.5 m/s
  • Suitable for addition of glycol-based anti-freeze up to 50%
  • Brass housing, corrosion resistant internals

Серия

Voda Dirt separators V