Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Comfort COR-2 Helix V 1003/K/CC | Wilo
Технически характеристики
Текст

Компактна система за повишаване на налягането съгласно DIN 1988 и DIN EN 806, за пряко или непряко свързване. Състои се от нормално засмукващи, паралелно свързани, вертикални центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана със сух ротор. Заводски сглобена, със затръбяване от неръждаема стомана, монтирана върху основна рама, вкл. табло за управление/регулиране с всички необходими измервателни и задействащи устройства.

За напълно автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането в системи за жилищни, офисни и административни сгради, хотели, болници, магазини, както и в индустриални системи.

За изпомпване на питейна вода, производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други битови нужди, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Особености/предимства при използване

 • Здрава система, отговаряща на всички изисквания на стандарта DIN 1988 (EN 806)
 • Лиценз WRAS/KTW/ACS на помпите за всички части в допир с флуида (версия EPDM)
 • Високоефективна помпена хидравлика от серията Helix V в комбинация със стандартизиран мотор IE3, включително 0,75 kW и по-голям (опционално за по-малки мощности на мотора)
 • Независещо от посоката на въртене механично уплътнение на помпите, тип гилза за лесна поддръжка
 • Гъвкавият дизайн на латерната позволява директен достъп до механичното уплътнение
 • Втулков куплунг за подмяна на механичното уплътнение без демонтаж на мотора (над 7,5 kW)
 • Хидравликата на цялата система е оптимизирана по отношение на загубите на налягане
 • Частите в допир с флуида за устойчиви на корозия
 • Табло за управление Comfort CC-FC, с разширени функции, с микрокомпютърно управление с програмируема памет и графичен сензорен дисплей, включително честотен преобразувател за безстепенно регулиране на основно натоварената помпа
 • Фабрично изпитване и предварителна настройка за оптимален работен обхват (вкл. свидетелство за приемателно изпитване по образец съгласно EN10204 - 3.1)

Окомплектовка/Функция

 • Центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията Helix V
 • Основна рама от електролитно поцинкована стомана с регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация
 • Затваряща арматура от смукателната и от напорната страна на всяка помпа
 • Възвратен клапан от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN 16 вкл. проточна арматура съгласно DIN 4807, от напорната страна
 • Сензор за налягане (4 – 20 mA), от напорната страна
 • Манометър, от напорната страна
 • Автоматично управление на помпите посредством напълно електронно табло

Comfort-Controller (CC-FC) в корпус от листова стомана RAL 7035, структурно покритие, степен на защита IP54, състоящо се от вътрешен захранващ блок за управляващо напрежение, CPU, честотен преобразувател, аналогови и цифрови входни и изходни модули.

Обслужване/индикация

 • Сензорен дисплей с висока резолюция с цветно представяне за сигнализация на експлоатационните състояния работа/повреда/зачистена грешка и за управление чрез менюта със символи и открит текст на осем езика
 • Управление чрез менюта с открит текст и символни изображения
 • Изчерпателна екранна инструкция и помощ
 • Пускане в експлоатация-асистент
 • Запис на данни с експортиране на CSV
 • 3 потребителски нива, индикация, респ. настройка на езика на менютата, пароли, работни параметри, параметри за регулиране
 • Предварителна заводска настройка на параметрите за лесно пускане в експлоатация
 • Стандартно могат да се настройват три зададени стойности, зададени стойности 2 и 3 могат да бъдат активирани посредством контакт или по време, външно задаване на зададената стойност посредством сигнал 0/4 20mA
 • Индикация на статуса на помпата и на действителната стойност на налягането
 • Главен прекъсвач, който може да бъде заключен
 • Експлоатация по избор със/без резервна помпа
 • Брояч на работните часове на всяка помпа
 • Брояч на работните часове на цялата система
 • Брояч на циклите на превключване на всяка помпа
 • Брояч на циклите на превключване на цялата система
 • Регистър на повредите за последните 35 повреди с отбелязано време посредством часовник за реално време

Регулиране

 • Напълно автоматично регулиране на 1 до 6 нерегулирани помпи посредством сравняване на зададените и действителните стойности
 • Честотен преобразувател със синусоиден филтър за безстепенно регулиране на основно натоварената помпа
 • Дневен превключващ часовник, например за 2-ра или 3-та зададена стойност
 • В зависимост от натоварването - автоматично допълнително включване на 1 до n върхови помпи според регулируемата величина "налягане" - постоянно, p-c
 • Свободно избираем режим на работа на помпите (ръчен, изкл., автоматичен)
 • Превключвател Ръчно-0-Автоматично: Предварителен избор на режима на работа на всяка помпа и ръчен режим при повреда на регулатора „Ръчен“ (авариен/тестов режим на мрежата, налична защита на мотора), „O“ (помпата е изключена – не е възможно включване от системата за управление) и „Автоматичен“ (разрешена е работа на помпата в автоматичен режим, задаван от системата за управление)
 • Автоматична, регулируема размяна на помпите
 • Размяна на помпите посредством функцията за оптимизиране на времето за работа на базата на работните часове
  • Алтернатива: Циклична размяна на помпите след предварително зададено време без да се взимат под внимание работните часове
  • Алтернативно от импулс: Основно натоварената помпа се сменя при всеки нов сигнал за заявка, без да се взимат под внимание работните часове
  • Алтернативно с предварителен избор на помпите: При това едната помпа може да бъде дефинирана като постоянна основно натоварена помпа. Всички върхови помпи се разменят от функцията за оптимизиране на времето за работа
 • Автоматично, регулируемо пробно включване на помпите (пуск на помпите)
  • Може да бъде активирано/деактивирано
  • Времето между две пробни включвания може да бъде програмирано свободно
 • Мъртвите периоди могат да се програмират свободно
 • Скоростта може да се настройва свободно

Контрол

 • Извеждане на действителната стойност на системата и действителната честота на честотния преобразувател посредством аналогов сигнал 0-10 Volt с цел възможност за външно измерване/индикация, 10 Volt съответстват на крайната стойност на сензора
 • Защита на намотките на предаващата линия
 • Защитен прекъсвач/комбинация от контактори на мотора (над 5,5 kW термично реле, реагиращо при претоварване)
 • Автоматично превключване при повреда на някоя работеща помпа, като се включва резервна помпа
 • Контрол на максималните и минималните стойности на системата с възможност за настройка на граничните стойности и на времето за забавяне на реакцията
 • Контрол на максималните и минималните стойности на системата с възможност за настройка на осветяващ се дисплей
 • Тест за нулев дебит за изключване на системата, когато няма водовземане (параметрите могат да се настройват)
 • Функция за напълване на тръбопроводите за пълнене на празни тръби (първо напълване на потребителската мрежа)
 • Защита от работа на сухо посредством контакт, например за поплавъчен превключвател или реле за налягане

Интерфейси

 • Безпотенциални контакти за сборни сигнали за работа и повреда SBM/SSM
 • Възможност за логическо обръщане на SBM и SSM
 • Контакти за външно включване/изключване на системата и защита от работа на сухо
 • Външно вкл./изкл. посредством контакт за деактивиране на автоматичния режим на системата
 • Входове за присъединяване на температурна защита на намотките (WSK)
 • ModBus TCP
 • Отдалечен достъп посредством VNC

Опционална окомплектовка (фабричен монтаж или монтаж впоследствие след техническа консултация)

 • Преобразувател на сигнали за 0/2 - 10 V към 0/4 - 20 mA
 • Реле за моторна защита PTC
 • Единичен сигнал за работа и повреда
 • Управляващ модул DDC (външна размяна на помпите, външно пробно включване на помпите, външно потвърждение, външно допълнително включване/изключване на върховите помпи)
 • Буферен адаптор
 • Редундантен сензор
 • Устройство за мек старт на върховите помпи
 • Свързване към системи за сградна техника съгласно VDI 3814

Препоръчителна окомплектовка (поръчва се отделно)

 • Опционален комплект WMS за защита от работа на сухо
 • Гъвкави свързващи тръби или компенсатори
 • Приемен резервоар за отделяне на системата
 • Разширителен мембранен съд
 • Тапи с резба при системи с резбово сборно затръбяване

Шинни системи (опционално)

 • BACnet, ProfiBus, шина LON, шина CAN, Modbus RTU, уеб сървър (Ethernet), GSM модем
 • Възможно дистанционно прехвърляне на данни посредством GPRS модем

Други при запитване

Спазени стандарти

 • Технически правила за инсталации за питейна вода (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Разширителни мембранни съдове/разширителни съдове DIN 4807
 • Електронна апаратура за употреба в силнотокови уредби EN 50178
 • Електрообзавеждане на машини EN 60204-1
 • Безопасност на битови и други подобни електрически уреди EN 60335-1
 • Комплектни табла за управление за ниско напрежение EN 60439-1/ 61439-1
 • ЕМС: Устойчивост на смущаващи въздействия за промишлени среди EN 61000-6-2
 • ЕМС: Емисия на електромагнитни смущения за жилищни, търговски и офис сгради, както и за малки предприятия EN 61000-6-3 (до 22,0 kW, над тази стойност - EN 61000-6-4 Емисия на електромагнитни смущения за промишлената сфера)
Експлоатационни характеристики
Флуид
Water
Брой на помпите
2
температура на флуида T
3 °C
температура на околната среда T
5 °C
Максимално работно налягане PN
16 bar
Входно налягане
10 bar
Данни на мотора
Захранване от мрежата
3~400 V, 50 Hz
Номинална мощност на мотора P2
1,10 kW
Номинален ток IN
2,50 A
Номинални обороти n
2900 1/min
Клас на изолация
F
Степен на защита на мотора
IP55
Степен на защита на таблото за управление
IP54
Материали
Корпус на помпата
Stainless steel
Работно колело
Stainless steel
Вал
Stainless steel
Уплътнение на вала
Q1BE3GG
Материал уплътнение
EPDM
Материал затръбяване
Stainless steel
Монтажни размери
Към смукателната страна тръбно присъединяване DNs
R 2½
Тръбно присъединяване от напорната страна DNd
R 2½
Информация за приемането на поръчки
Изделие
Wilo
Обозначение на продукта
Comfort COR-2 Helix V 1003/K/CC
Тегло нето прибл. m
167 kg
Каталожен номер
2534161
Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Каталожен номер 4143727
Издание 1607
Формат на страниците A4
Брой страници 18
PDF (5 MB)

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Каталожен номер 2535456
Издание 1707
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 1197
PDF (137 MB)

Wilo-Control CC-Booster (CC, CC-FC, CCe)

Каталожен номер 2552577
Издание 2020-12
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 30
PDF (2 MB)
BIM/CAD

COR-2Helix V1003/K/CC-01

Брой страници
DWG (3 MB)

COR-2HELIX V1003/K/CC-01

STP (5 MB)

COR-2HELIX V1003/K/CC-01

DWG (71 KB)

COR-2HELIX V1003/K/CC-01

DWG (48 KB)

COR-2HELIX V1003/K/CC-01

Брой страници
DWG (48 KB)