Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMU 14" ... 24" | Wilo

Wilo-EMU 14" ... 24"

Вашите преимущества
Wilo-EMU D, DCH, NK, K, KD, KM, SCH

Вашите преимущества

 • Хидравлики, съобразени с работната точка, дават възможност за енергийно ефективна експлоатация
 • Индивидуално конфигурируеми мотори и материали за надеждна експлоатация при всяко приложение
 • Изпълнение за питейна вода със сертификат съгласно ACS
 • Мотори с двуконтурно охлаждане (технология CoolAct) за висока натовареност на мощността
 • Лесни за техническа поддръжка, пренавиваеми мотори
 • Приложение като система за повишаване на налягането в напорен мантел
 • За повишаване на ефективността хидравликата може да бъде покрита с Ceram CT
 • За да се избегне задържане и да се постигне дълъг експлоатационен живот, е налично опционално Ceram CP-покритие
Производствена гама

Конструкция

Многостъпална 14…24" потопяема помпа в степенна конструкция за вертикален и хоризонтален монтаж

Приложение

 • Водоснабдяване и снабдяване с питейна вода от сондажи и цистерни
 • Снабдяване с вода за технически нужди
 • Комунално водоснабдяване
 • Дъждуване и напояване
 • Повишаване на налягането
 • Изпомпване на вода в промишлени системи и отводняване
 • Използване на геотермална енергия
 • Използване в морски сондажи

Окомплектовка/функция

 • Многостъпална потопяема помпа с радиални или полу-аксиални работни колела
 • Хидравликата и моторът могат да бъдат свободно конфигурирани според необходимата мощност
 • Възможност за вграждане на възвратен клапан (в зависимост от модела)
 • Трифазен мотор за директно свързване или свързване звезда-триъгълник
 • Херметично заляти мотори
 • Пренавиваеми мотори

Комплект на доставката

 • Хидравлика + мотор - предварително сглобени
 • Захранващ кабел, разрешен за използване в системи за питейна вода, сечение и дължина на кабела като стандартен артикул или по желание на клиента
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-EMU K 146.1 S-4 + NU 122T-2/90

Хидравлика:

K 146S

K 146

Хидравлика

.1

Изпълнение от висококачествен материал

S

Опция: Работно колело струговано

4

Брой степени

Мотор:

NU 122T-2/90

NU

Потопяем мотор

122

Монтажен размер (5… , 6… = 6"; 7…, 8… = 8"; 9… = 10"; 12… = 12"; 16… = 16"; 21… = 21")

T

Опция: Мотор, напълнен с питейна вода

2

Брой полюси

90

Дължина на пакета

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Макс. температура на флуида (по-високи температури при запитване):
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C
  • NU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °C
 • Минимално обтичане на мотора:
  • NU 5... / NU 7... = 0,16 m/s
  • NU 611 = 0,1 - 0,5 m/s
  • NU 811 = 0,5 m/s
  • NU 801 / NU 9... / NU 12… / NU 16… / U... = 0,1 m/s
 • Макс. съдържание на пясък: 35 g/m3
 • Макс. брой пускове: 10/h
 • Макс. дълбочина на потапяне:
  • NU 5…, NU 7…= 350 m
  • NU 611, NU 811 = 100 m
  • Останалите мотори = 300 m
 • Степен на защита: IP68
 • Диапазон на регулиране за честотните преобразуватели:
  • NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 / U 21… = 30-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (2-полюсни) = 25-50 Hz
  • NU 801 / NU 911 / NU 12… / NU 16… (4-полюсни) = 30-50 Hz

Описание/конструкция

Потопяема помпа за вертикален или хоризонтален монтаж.

Хидравлика

Многостъпална потопяема помпа с радиална до полу-аксиална хидравлика Части на корпуса от EN-GJL респ. EN-GJS с покритие 2K или G-CuSn10, работни колела от G-CuSn10 респ. NiAl-Bz.

Изходен отвор с резба (до K 12…) или с фланец. При моделите K 12…, K 14… вместо нагнетател може да бъде монтиран възвратен клапан. При останалите модели е възможно да се монтира възвратен клапан директно на изхода

Мотор

Трифазен мотор за директно свързване и свързване звезда-триъгълник. Уплътнен, херметично залят мотор с намотка, изолирана с лак, напоен със смола (NU 5…, NU 7…) респ. пренавиваем мотор с намотка, изолирана с PVC (NU 611, NU 8…, NU 9…, NU 12…, NU 16…, U…).

Стандартно присъединяване на помпата. Уплътняването на моторния вал става посредством механично уплътнение (серии NU…) от силициев карбид, респ. посредством уплътнение на вала (серия U…). Самосмазващи се лагери на мотора. Аксиални опорни лагери със самонаместващи се сегменти, за компенсиране на големите осови натоварвания. Отрицателното осово налягане се компенсира посредством опорни контралагери.

Моторите от серията NU 5…-, NU 7…-, NU 801, NU 9…-, NU 12… и NU 16… са напълнени с водно-гликолна смес, а моторите от серията NU 611- и NU 811 - с водно-глицеринова смес. Моторите от сериите NU 611-, NU 8…-, NU 9…-, NU 12… и NU 16… могат алтернативно да бъдат напълнени с питейна вода (изпълнение T). Като цяло моторите от серията U… трябва да бъдат напълнени с питейна вода. Допустима е работа с честотен преобразувател (SF 1.1).

Охлаждане

Охлаждането на мотора става от работния флуид. Моторът трябва да работи само в потопено състояние. Граничните стойности за максималната температура на флуида и минималната скорост на потока трябва да се спазват. Вертикалният монтаж може да се извърши по избор със или без охлаждащ мантел. При хоризонтален монтаж трябва да се използват лагерни конзоли за укрепване на агрегата. За оптимизиране на входящия поток може да бъде използвана антивихрова плоча или охлаждащ мантел.

Напорен мантел

Напорният охлаждащ мантел служи за директен монтаж на агрегата в тръбопроводната система. Обикновено там не се монтира възвратен клапан. Максималното входно налягане възлиза на 10 bar респ. 5 bar при диаметър на напорния охлаждащ мантел над 559 mm.