Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-RainSystem AF 400 | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-RainSystem AF 400

Вашите преимущества

 • Почти безшумна благодарение на цялостната концепция за оптимизирано протичане и шумопоглъщане (многостъпални центробежни помпи)
 • Максимална експлоатационна безопасност благодарение на напълно електронния регулатор Rain-Control Hybrid
 • Висока икономичност благодарение на съобразеното с потреблението допълнително захранване с прясна вода
 • Автоматично управление на захранващата помпа
 • Управление на системата/нивото в нисковолтовата област
 • Изпитана съгласно разпоредбите за изпитване на Директивата за качество RAL GZ 994
Производствена гама

Конструкция

Автоматична система за използване на дъждовната вода с приемен резервоар и 2 нормалнозасмукващи помпи

Приложение

Търговско и промишлено използване на дъждовната вода за икономия на питейна вода като хибридна система в комбинация с цистерни или резервоари

Окомплектовка/функция

 • Готов за присъединяване модул с компактна конструкция
 • Изцяло електрически и хидравлично окомплектован и монтиран върху виброустойчива фундаментна плоча, състоящ се от:
  • 2 бр. нормалнозасмукващи, устойчиви на корозия, безшумни центробежни помпи от серията MultiPress
  • Сборно затръбяване от страна на нагнетателя R 11/2 вкл. модул с датчик с 8-литров разширителен мембранен съд, на проточен принцип, и спирателен кран с изпускател, манометър 0–10 bar
  • Сферичен кран от страната на засмукването и от страната на налягането и възвратен клапан
  • Хибриден резервоар с голям обем със всички връзки, успокоени входове и преливник със сифон
  • Централен пускател RainControl Hybrid с електроника за управление, трансмитер на налягането 4–20mA и управление на нивото в нисковолтовата област
  • Сигнализация за работа и повреда
  • Равномерно управление на системата благодарение на циклична размяна на помпите и вграден тестов ход при помпите в покой
  • Автоматично превключване при повреда и пиково включване
  • Автоматична смяна на водата в резервоарите за допълнително захранване
  • Постоянна индикация на течнокристалния дисплей (опция) за нивото в цистерната, налягането на системата и работното състояние
  • Вкл. магнет вентил R 1, сертифициран по DVGW, за допълнително захранване с прясна вода

Комплект на доставката

 • Две безшумни, нормално засмукващи, многостъпални центробежни помпи
 • Хибриден резервоар 400 l с всички необходими връзки, модул с датчик и 8-литров разширителен мембранен съд, централно табло за управление RainControl-Hybrid с управляваща електроника и управление на нивото на попмите в цистерните Wilo-Drain TM или TS в трифазно изпълнение (опционално в монофазно изпълнение), поръчват се отделно

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-AF 400-2 MP 604 DM

AF

Автоматична система за използване на дъждовната вода и допълнително захранване с питейна вода (Aqua Feed)

400

Номинален обем (l) резервоар за допълнително захранване (хибриден резервоар)

2

Брой на помпите

MP

Нормално засмукваща, хоризонтална, многостъпална центробежна помпа от серията MultiCargo MP

6

Дебит (m3/h) при оптимален к.п.д.

04

Брой степени

DM

Мотор за трифазен ток 3~400 V, 50 Hz

Технически характеристики

 • Работно налягане макс. 10 bar
 • Степен на защита IP54
 • Присъединяване:
  • Напорен тръбопровод/сборно затръбяване от страната на налягането R 1 ½
  • Входна тръба HT 50
  • Водоизпускател DN 100

Материали

 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301
 • Работно колело: Noryl
 • Вал: неръждаема стомана 1.4028
 • Механично уплътнение: керамика/въглерод
 • Степенни камери: Noryl
 • Мембранен разширителен съд: стомана, лакирана

Описание/конструкция

 • Готова за присъединяване водоснабдителна система с 2 водоснабдителни помпи като компактен модул за търговско и промишлено използване на дъждовната вода
 • За напълно автоматично снабдяване с дъждовна вода от подземни резервоари или цистерни посредством потопяеми помпи в ролята на захранващи помпи
 • В зависимост от оразмеряването на помпата, с помощта на тази хибридна система могат да се покрият и по-големи разстояния между системата и цистерната (за тази цел вж. Серия потопяеми помпи Wilo-Drain)
 • Хибридният резервоар с голям обем със всички вградени функции предлага съобразено с потреблението допълнително захранване с питейна вода в потребителската мрежа при недостатъчно пълна цистерна
 • Напълно електронен регулиращ блок за управление на водоснабдителните помпи и помпите в цистерните, оборудван с главен прекъсвач, команден прекъсвач за всяка помпа с функция Ръчен-0-Автоматичен и индикация на работното състояние експлоатация/повреда за всяка помпа, както и индикация на недостиг на вода
 • В зависимост от налягането помпите се включват или изключват в каскаден ред съгласно потреблението на вода
 • Разширителен мембранен съд за икономия на енергия при минимални течове в сградата
 • Равномерно управление на системата благодарение на циклична размяна на помпите и вграден тестов ход при помпите в покой
 • Функциите за автоматично превключване при повреда и допълнително включване при върхово натоварване гарантират максимална готовност на системата
 • При недостиг на вода системата се изключва от вградено устройство за защита от работа на сухо
 • Вкл. вградена електронна защита на мотора
 • Таблото за управление извежда разнообразни съобщения; то разполага допълнително с безпотенциални контакти за сборен сигнал за работа и повреда
 • Системата е изключително подходяща за свързване към сградна техника (GLT/DDC)
Списък с продукти

Брой съвпадения: 5