Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Rexa FIT | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-Rexa FIT
Wilo-Rexa FIT
Wilo-Rexa FIT

Вашите преимущества

 • В готовност за включване с щепсел и с възможност за своевременно въвеждане в експлоатация (изпълнение A и P)
 • Лесна експлоатация благодарение на монтирания поплавъчен превключвател (изпълнение А)
 • Надеждна свободновихрова хидравлика с голям, свободен сферичен проход за експлоатация без рискове от запушване
 • Уплътнителна камера с опционален външен контрол
 • Малко тегло
Производствена гама
Wilo-Rexa FIT

Конструкция

Потопяема помпа за отпадни води за прекъсващ работен режим, за стационарен и мобилен мокър монтаж.

Приложение

Изпомпване на

 • Отпадни води с фекалии съгл. EN 12050-1
 • Отпадни води

Окомплектовка/функция

 • Контрол на температурата на намотката с биметален сензор
 • Опционални външни прътови електроди за следене на уплътнителната камера

Комплект на доставката

 • Потопяема канализационна помпа с 10 m кабел
 • Изпълнение на кабела - в зависимост от варианта:
  • Със свободни краища на кабела (О)
  • С щепсел (Р)
  • С поплавъчен превключвател и щепсел (А)
 • Ръководство за експлоатация и поддръжка

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Rexa FIT V06DA-110/EAD1-2-T0015-540-A

Rexa

Потопяема канализационна помпа

FIT

Серия

V

Работно колело със свободен проход

06

Присъед. размери на изходния отвор, напр. DN 65

D

Хидравликата от страната на засмукването е пробита съгласно DIN

A

Изпълнение от стандартни материали хидравлика

110

Предназначение на хидравликата

E

Мотор с повърхностно охлаждане

A

Изпълнение от стандартни материали мотор

D

Уплътняване с две независими механични уплътнения

1

Клас на ефективност IE, напр. 1 = IE1 (на базата на IEC 60034-30)

-

Без сертификат за работа във взривоопасна среда

2

Брой полюси

T

Изпълнение на захранване от мрежата:

M = 1~

T = 3~

0015

Стойност/10 = мощност на мотора P2 в kW

5

Честота (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Код за номиналното изчислително напрежение

A

Допълнително електрическо оборудване:

O = със свободен край на кабела

P = с щепсел

A = с поплавъчен превключвател и щепсел

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа непотопен: S2-15 min; S3 10%
 • Степен на защита: IP68
 • Клас на изолация: F
 • Температура на флуида: 3 - 40 °C, макс. 60 °C за 3 min
 • Свободен сферичен проход: 50 / 65 / 80 mm
 • Дължина на кабела: 10 m

Материали

 • Корпус на мотора: 1.4301
 • Корпус на хидравликата: EN-GJL 250
 • Работно колело: EN-GJL 250
 • Статични уплътнения: NBR
 • Уплътнение от страна на помпата: SiC/SiC
 • Уплътнение от страна на мотора: C/MgSiO4
 • Край на вала: Неръждаема стомана 1.4021

Описание/конструкция

Потопяема канализационна помпа като блоков агрегат с възможност за работа под залив за стационарен и мобилен мокър монтаж в режим на периодична работа.

Хидравлика

Изходът към напорната страна е изпълнен като хоризонтални фланцови връзки. Максималното възможно съдържание на сухо вещество е 8 % (в зависимост от хидравликата). Като работни колела се използват колела със свободен проход.

Мотор

За задвижване се използват мотори с повърхностно охлаждане в монофазно (с вграден работен кондензатор) и трифазно изпълнение за директно свързване. Отработената топлина се отдава през корпуса на мотора директно на околния флуид. Моторите могат да се използват потопени в продължителен режим (S1) и непотопени в кратковременен режим (S2) или в прекъсващ режим (S3).

Освен това моторите са оборудвани с термична защита. Тя предпазва намотката на мотора от прегряване. При агрегати с монофазен мотор тази защита е вградена и се включва автоматично. Тоест при прегряване моторът се изключва, а след охлаждането му се включва отново автоматично. За тази цел стандартно се използват биметални сензори.

В допълнение моторът може да бъде оборудван с външен електрод в уплътняващата камера за защита на маслената камера. Той сигнализира навлизане на вода в маслената камера през механичното уплътнение от страната на флуида.

Захранващият кабел е със стандартна дължина от 10 m и се предлага в следните изпълнения:

 • Със свободен край на кабела
 • С щепсел
 • С поплавъчен превключвател и щепсел

Уплътнение

Между мотора и хидравликата има една уплътнителна камера. Тя е напълнена с медицинско бяло масло. Уплътняването от страната на флуида и от страната на мотора става посредством две независимо въртящи се механични уплътнения.

Сваляне на файлове

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo-Rexa FIT

Каталожен номер 6063547
Издание 2019-02
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 36
PDF (2 MB)
Списък с продукти

Брой съвпадения: 62

Обозначение на продукта