Водоснабдяване

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Направете водоснабдяването отговорно и ефективно с Wilo

Водата е един от най-ценните ресурси на земята. Нарастващото население на света консумира все повече от нея: за пиене, миене и почистване, в селското стопанство и индустрията. Глобалният недостиг на вода е неотложен проблем и има голям потенциал за конфликти. По тази причина добивът и осигуряването на вода са сред най-важните предизвикателства на бъдещето. Wilo разработва помпи и системи, с които могат да бъдат използвани и оптимизирани нови източници и методи за вододобив. Нашите гъвкави решения гарантират надеждно снабдяване и се адаптират към изискванията в толкова разнообразни сгради като многофамилни къщи, училища и индустриални комплекси. С индивидуални концепции и високоефективни технологии прокарваме целенасочено създаването на интелигентни мрежи и разпространението на децентрализирани пречиствателни станции.

Водна техника от Wilo

Като отговорен доставчик на системи, със своята широка гама от помпи, помпени принадлежности и сервизни услуги Wilo покрива целия воден цикъл. Нашите компетентни познания за приложенията се простират отвъд водоотвеждането от кладенци или открити водоеми, през използването на дъждовна вода до водоподготовката и водоснабдяването. Системите за повишаване на налягането също са включени в нашето портфолио. Помпените решения за обезсоляване и за дъждуване в комерсиалното селско стопанство допълват портфолиото.

Дали за комунално водно стопанство, индустрия, битова и сградна техника, селско стопанство, или строителство и минно дело – Wilo винаги се стреми да намери по-ефективни и устойчиви решения за вашия проект.

Нашата ясна цел: да предоставим най-добрата техника за водоснабдяване.

Повишаване на налягането

Дъждовна вода


Използване на подпочвени води

Противопожарни системи


Водоподготовка на питейни води

Разпределение и повишаване на налягането