Отпадъчни води

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Силен партньор за ефективна и екологично отговорна инсталация за отпадна вода

Изискванията към помпите и помпените системи, по-специално при изпомпване на непречистени отпадни води, са се увеличили рязко през последните години. Това се дължи преди всичко на урбанизацията и недостига на вода в световен мащаб. Условията за отделяне се променят, дялът на твърдите частици в отпадните води и продължителността на задържане в канализационната мрежа се увеличават. По този начин експлоатационните разходи на една помпа за закупуване, поддръжка, аварии и ремонти придобиват специално значение за собствениците.

Дългогодишният ни опит в разработването на проекти за инсталации за отпадна вода ни позволява да предоставяме безупречно протичане на процесите и надеждни системни решения. Независимо дали става въпрос за изпомпване, разбъркване, аериране, филтриране, или дезинфекциране на (замърсена) вода – нашата широка гама от продуктови и системни решения ще ви осигури надеждно и енергийно ефективно решение във всеки случай. В зависимост от изискването, дебита и напора, във Wilo ще намерите помпи за различни флуиди като отпадни води, шлам и мътна вода, абразивни или влакнести флуиди. Обръщаме специално внимание на възможно най-малкото износване и здравите дейтали в решенията ни.

Нашите ефективни решения за чиста съвест

Всички сгради и домакинства в света произвеждат отпадни води, които трябва да се изхвърлят надеждно, така че да се спазват хигиенните стандарти и да се избегнат неприятните миризми. Затова навсякъде, където не е възможно безпроблемното отвеждане на отпадните води в канализацията по естествен наклон, се използва ефективна сградна техника. За бъдещите технологии и концепции за отпадни води трябва да се съблюдават цялостно следните принципи:

  • Минимизиране на вредните вещества в отпадните води
  • Намаляване на разреждането на отпадните води (вода с непознато съдържание)
  • Отделяне на частични потоци на отпадните води (дъждовна вода, замърсени и отпадни води)
  • Намаляване на остатъците от обработката на отпадни води
  • Използване на частични потоци на отпадните води (слабо замърсени отпадни води от домакинството, урина и т.н.)

По тази причина бъдещите концепции за отпадни води изискват от проектанта и собственика широк зрителен ъгъл с цел допълнително подобряване на съотношението между разходи и ползи в интерес на хората и околната среда.

Нашите ефективни решения се използват преди всичко в тези области на приложение: