Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Stratos-Z

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Икономия на енергия посредством по-висока ефективност на системата с функцията Q-Limit (ограничаване на дебита)
 • Оптимизиран дисплей за по-добра четимост и управление
 • Спестяващ място монтаж чрез компактна конструкция и адаптивен течнокристален дисплей
 • Модулна концепция за свързване на всички обичайно използвани шинни системи (напр. Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR)
 • Устойчив на корозия корпус на помпата от бронз за системи с възможен приток на кислород
 • Гарантирано качество и надеждност

Конструкция

Циркулационна помпа с мокър ротор с резбово или фланцово присъединяване, мотор ЕС и автоматично адаптиране на мощността

Приложение

Всякакви изпълнения циркулационни системи за БГВ, всякакви отоплителни системи, климатични системи, затворени охладителни системи, промишлени циркулационни системи.

Окомплектовка/функция

Режими на работа

 • Режим ръчно управление (n = constant)
 • Δp-c за постоянно диференциално налягане
 • Δp-v за променливо диференциално налягане
 • Δp-T за диференциално налягане, зависещо от температурата (може да бъде програмиран посредством инфрачервено преносимо устройство, инфрачервен монитор, шина Modbus, BACnet, LON или CAN)
 • Лимит Q за ограничаване на максималния дебит (настройка само посредством инфрачервено преносимо устройство)

Ръчни функции

 • Настройка на работния режим
 • Настройка на зададената стойност на диференциалното налягане
 • Настройка на автоматичен икономичен режим
 • Настройка на помпата ВКЛ./ИЗКЛ.
 • Настройка на скоростта (ръчно управление)

Автоматични функции

 • Безстепенно адаптиране на мощността в зависимост от режима на работа
 • Автоматичен икономичен режим
 • Функция деблокиране
 • Мек старт
 • Пълна защита на мотора с вградена изключваща електроника

Външни функции на управление

 • Управляващ вход „Предимно Изкл.“ (възможно с IF модули Stratos)
 • Управляващ вход „Предимно Мин.“ (възможно с IF модули Stratos)
 • Управляващ вход „Analog In 0 - 10 V“ (дистанционно управление на скоростта) (възможно с IF модули Stratos)
 • Управляващ вход „Analog In 0 - 10 V“ (дистанционно управление на зададената стойност) (възможно с IF модули Stratos)

Функции за сигнализация и индикация

 • Сборен сигнал за повреда (безпотенциален НЗ контакт)
 • Единичен сигнал за работа (безпотенциален НО контакт) (възможно с IF модули Stratos)
 • Аварийна светлинна сигнализация
 • Течнокристален дисплей за извеждане на данни за помпата и кодове за грешки

Обмен на данни

 • Инфрачервен интерфейс за безжичен обмен на данни с инфрачервено преносимо устройство/инфрачервен монитор
 • Сериен цифров интерфейс Modbus RTU за свързване към сградна автоматизация GA посредством шинна система RS485 (възможно с IF модули Stratos)
 • Сериен цифров интерфейс BACnet MS/TP Slave за свързване към сградна автоматизация GA посредством шинна система RS485 (възможно с IF модули Stratos)
 • Сериен цифров интерфейс CAN за свързване към сградна автоматизация GA посредством шинна система CAN (възможно с IF модули Stratos)
 • Сериен цифров интерфейс LON за свързване към мрежа LONWorks (възможно с IF модули Stratos)
 • Сериен цифров интерфейс PLR за свързване към сградна автоматизация посредством интерфейсен конвертор Wilo или фирмени сдвоени модули (възможно с IF модули Stratos)

Управление на сдвоени помпи (сдвоена помпа или 2 бр. единични помпи)

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда/размяна на помпите по време): възможни са различни комбинации с IF модули Stratos (окомплектовка)
 • Режим на паралелна работа (оптимизирано по к.п.д. включване и изключване на върховите помпи): възможни са различни комбинации с IF модули Stratos (окомплектовка)

Окомплектовка

 • Захват за ключ на корпуса на помпата (при помпи с резбово тръбно присъединяване с P2≤100 W)
 • При помпи с фланцово присъединяване: Изпълнения на фланеца
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 40 до DN 65: Комбиниран фланец PN 6/10 (фланец PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланци PN 6 и PN 16,
  • Специално изпълнение за помпи DN 40 до DN 65: Фланец PN 16 (съгласно EN 1092-2) за контрафланец PN 16,
 • Място за включване на IF модули Wilo за опционално разширяване
 • Серийна топлоизолация

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Вкл. топлинна изолация
 • Включително уплътнения при резбово присъединяване (отделни)
 • Вкл. подложни шайби за фланцови болтове (при присъед. размери DN 40 - DN 65)
 • Вкл. инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Stratos-Z 40/1-8

Stratos

Високоефективна помпа (помпа с резбово или фланцово присъединяване), с електронно регулиране

Z

Единична помпа за циркулация на питейна вода

40/

Присъединителен размер/ном. диаметър:

1-8

Диапазон на номиналната напорна височина [m]

Технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон
  • Питейна вода до 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C до +80 °C
  • Вода за отопление: -10 °C до +110 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
 • Степен на защита IP X4D
 • Резбово респ. фланцово присъединяване (в зависимост от модела) Rp 1 до DN 65
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar (специално изпълнение: 16 bar)

Материали

 • Корпус на помпата от бронз (модели 30/1--12 и 40/1--8 също и от сив чугун)
 • Работно колело: Изкуствен материал
 • Вал: Неръждаема стомана
 • Лагер: Графит, импрегниран със синтетична смола

Описание/конструкция

 • Циркулационна помпа с мокър ротор с мотор EC и автоматично адаптиране на мощността
 • Технология на червеното копче и графичен дисплей
 • Моторна защита с електроника за изключване
 • Щепселна връзка за разширяване на функциите с опция за IF модул за сградна автоматизация (GA)
 • Работно колело с триизмерно закривени лопатки и гилза от многослоен изкуствен материал на основата на въглеродни влакна

Общо поле от характеристики

Stratos-Z

Сваляне на файлове

Wilo IF модул Stratos CAN

Article Number 2096947
Edition 1103
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 2

PDF (379 kB)

Изтегляне

Wilo IF модул Stratos CAN

Article Number 2096947
Edition 1103
Номер на версия 02
Формат на страниците A4
Брой страници 2

PDF (379 kB)

Изтегляне

Wilo-Stratos / -D / -Z/ -ZD

Article Number 2120417-21
Edition 1604
Номер на версия 04
Формат на страниците A5
Брой страници 61

PDF (4 MB)

Изтегляне

Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

Article Number 2175941
Edition 2016-09
Номер на версия 01
Формат на страниците 148.2 x 209.9 mm
Брой страници 249

PDF (12 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Stratos-Z

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване