Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Ефективни решения за справянето с постоянно нарастващата нужда от енергия

Енергията е силата, която поддържа живота. Животните, растенията, човекът се нуждаят и използват енергия. Затова нуждата от енергия в света расте непрекъснато и с бързи темпове. Ето защо една от най-важните задачи на техническия прогрес е по-ефективното използване и произвеждане на енергия. Топлоелектрическата централа Анпара в Индия е една от най-новите и същевременно най-големите електроцентрали на азиатския континент. Важна роля при проектирането и изграждането бе отредена не само на икономическите фактори, но и на екологичния баланс.

Подчинени на нуждите помпени системи за работа при извънредни условия

В лицето на вертикалната помпа с тръбен корпус Wilo разработи тип помпа, която е способна да осигури необходимото огромно количество вода за охлаждане на тази електроцентрала с капацитет от 1200 мегавата. При изпомпването на вода за охлаждане се използват общо пет такива големи помпи. Техните задачи включват засмукването и транспортирането на сурова вода, производствена вода и вода за охлаждане, напояването и отводняването, както и осигуряването на защита срещу наводнение. Всяка помпа притежава задвижване с капацитет от 3 400 kW и изпомпва 35 600 m³ вода на час. Тук става въпрос за най-големите изградени някога помпи за вода за охлаждане от метал в енергийния сектор в Южна Азия.

Общо 90% хидравличен к.п.д.

Цялата система бе проектирана в съответствие със специфичните изисквания и нуждата от голямо количество вода. Чрез използването на най-модерните материали и технологии при помпите бе постигнат забележителен хидравличен к.п.д. от общо 90 процента.Така, благодарение на дългогодишния опит на Wilo в областта на високоефективната хидравлика, бе реализиран един изключително висок потенциал за икономии в сектора на енергетиката, което от своя страна води до значително намаляване на разходите за енергия.