Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Wilo-Financial Services – SMART финансирана подмяна на помпи

Финансирайте днес бъдещето

Защо да финансираме, при това директно чрез Wilo?
Знаем, че необходимите инвестиции в средства за енергийна ефективност се конкурират с множество проекти. Освен това банките все още се колебаят да финансират малки и средни инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност.

Искаме да запълним тези финансови празнини, защото знаем, че в много случаи икономиите на енергийни разходи вече са достатъчни за рефинансиране на проактивна подмяна на помпи. Подкрепяме нашите клиенти при реализирането на проекти, които осигуряват бъдещия им успех.

Разбираме финансирането като неразделна част от всеобхватното ни обслужване, при което Wilo предлага на своите клиенти цялостни услуги – отвъд всички фази на закупуване и отвъд чистото предлагане на продукти.

Това започва по време на консултация по проекта с проактивната подмяна на помпите, преминава през финансирането до пускането в експлоатация и по-късно поддръжката от сервизния отдел на Wilo.

Искаме с решенията си за финансиране да допринесем за успеха на нашите клиенти. Това е основната причина, поради която разработихме принципите на SMART финансирането.

SMART финансиране

Wilo разглежда клиентите си, техните сделки и въглероден отпечатък цялостно. Чрез SMART решения за финансиране се освобождава незабавно ликвидността, която може да се използва за други проекти и допълнителен растеж.

Затова SMART означава:

  • Защита на околната среда
  • Максимизиране на сделките
  • Организиране на бъдещето
  • Намаляване на емисиите на CO2
  • Трансформация на енергийните спестявания

В същото време SMART финансиране означава иновативни и интелигентни решения за финансиране, които правят новата покупка или подмяната на помпи възможно най-ефективна и позволяват гъвкави инвестиции в сравнение с традиционните финансирания.

Лесно и интелигентно финансиране с Wilo-Energy Solutions

При проактивна подмяна на помпи, например, във ВЕЦ, комунална сграда или в индустриални процеси, още функциониращи съществуващи помпи се заменят с високоефективни помпи на Wilo, които спестяват значителни разходи за електроенергия от първия ден и по този начин могат да бъдат включени във финансирането на новите помпи. Спестяванията могат да се използват за рефинансиране, инвестицията се амортизира само след няколко години, без да се изразходват ликвидните средства за тази цел. Wilo е и остава първото лице за контакт на клиента и се развива заедно с тези финансови решения, съобразени с нуждите.

Преимущества:

Wilo-Financial Services

  • Откриването на нови източници на финансиране
  • щади ликвидността на предприятието
  • позволява персонализирани решения за финансиране

Искате ли лична консултация?

Моля, свържете се с нас