Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Производствена гама

Особености/предимства при използване

 • Здрава система с центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията Helix EXCEL с вграден честотен преобразувател от 25 Hz до максимум 60 Hz
 • Високоефективен мотор EC (клас на енергийна ефективност ІЕ5 съгл. IEC 60034-30-2)
 • Цялостна система, оптимизирана по отношение на загубите на налягане, с високоефективна помпена хидравлика
 • Вградена защита от работа на сухо с автоматично изключване посредством електрониката за регулиране на мотора
 • Максимално високо качество на регулиране благодарение на използваното табло за управление SCe, с течнокристален дисплей, лесна навигация и настройки посредством въртящ се бутон

Description

In densely populated countryside, water transport is often associated with leakage risks. This results in high operating costs. Our solution: the Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL significantly reduces overall power consumption thanks to its top-quality components (hydraulics and motors) as well as a switchgear which supports leakage detection via an optional communication interface.

Конструкция

Високоефективна, готова за присъединяване водоснабдителна система (нормално засмукваща) с 2 до 4 паралелно свързани, вертикално разположени центробежни помпи за високо налягане от неръждаема стомана от серията Helix EXCEL, при което всяка помпа разполага с вграден високоефективен честотен преобразувател с въздушно охлаждане и мотор EC, включително Smart Controller SCe. Арматури и сензорите са защитени с цел сигурна и надеждна инсталация

Приложение

 • Напълно автоматично водоснабдяване и повишаване на налягането в системи за жилищни, офисни и административни сгради, хотели, болници, магазини, както и в индустриални системи
 • Изпомпване на питейна вода и производствена вода, вода за охлаждане, вода за пожарогасене (без вода за пожарогасителни системи съгласно DIN 14462 и в съгласие с местните органи за противопожарна охрана) или вода за други технически цели, която не разяжда използваните материали нито по химичен, нито по механичен начин и която не съдържа абразивни или дълговлакнести частици.

Окомплектовка/функция

 • 2-4 помпи в система от сериите Helix EXCEL 4 до Helix EXCEL 52, с високоефективен мотор EC и безстепенно регулиране на скоростта посредством вграден честотен преобразувател на всяка помпа
 • Автоматично управление на помпите посредством Smart Controller SCe
 • Частите в допир с флуида са устойчиви на корозия
 • Основна рама от поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за шумоизолация
 • Затваряща арматура от смукателната и от напорната страна на всяка помпа
 • Възвратен клапан от напорната страна на всяка помпа
 • Разширителен мембранен съд 8 l, PN16, от напорната страна
 • Датчик за налягане, от напорната страна
 • Манометър, от напорната страна
 • Свалящ се капак за предпазване на компонентите на системата (не при серията Helix EXCEL 52)
 • Опционална защита от работа на сухо с манометър, от смукателната страна

Комплект на доставката

 • Фабрично сглобена, готова за присъединяване, система за повишаване на налягането, тествана за функционалност и херметичност
 • Опаковка
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

SiBoost

Система за повишаване на налягането в промишлената сфера

Smart

Табло за управление Smart Controller SCe

3

Брой на единичните помпи

Helix EXCEL

Серия на помпите

10

Номинален дебит [m3/h] на единичната помпа

05

Брой степени на единичната помпа

Технически характеристики

 • Ел. захранване 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380 V ±10 %, 60 Hz
 • Температура на флуида макс. +50 °C (опционално +70 °C)
 • Температура на околната среда макс. 40 °C
 • Работно налягане 16 bar (25 bar опционално)
 • Входно налягане 10 bar
 • Присъед. размери/ном. диаметър от страната на крайното налягане R 1½" - DN 200
 • Присъед. размер/ном. диаметър от входната страна R 1½" - DN 200
 • Диапазон на скоростта 1500-3770 1/min
 • Степен на защита: IP 54 (табло за управление SCe)
 • Защита с предпазители към мрежата A, AC 3 в съответствие с мощността на мотора и наредбите на електроразпределителното предприятие
 • Допустими работни флуиди (други флуиди при запитване):Забележка за работните флуиди: Допустими работни флуиди са като цяло води, които не разяждат използваните конструктивни материали нито по химичен, нито по механичен начин и не съдържат абразивни или дълговлакнести компоненти. Системата отговаря на DIN 1988 (EN 806)
  • Питейна вода и затоплена питейна вода
  • Вода за охлаждане
  • Вода за пожарогасене

Материали

Helix EXCEL 4 до Helix EXCEL 16

 • Работни колела, водещи колела, степенна камера от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата от неръждаема стомана 1.4301
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Тръбопроводи от неръждаема стомана 1.4301
 • Свалящи се капаци от синтетичен материал

Helix EXCEL 22 до Helix EXCEL 52

 • Работни колела, водещи колела, степенна камера от неръждаема стомана 1.4307
 • Корпус на помпата е от неръждаема стомана 1.4308
 • Вал от неръждаема стомана 1.4057
 • Защитна втулка на вала от 1.4404
 • Уплътнителни пръстени от EPDM (при запитване уплътнение от флуорен каучук FKM)
 • Тръбопроводи от неръждаема стомана 1.4301
 • Свалящи се капаци от синтетичен материал (не при Helix EXCEL 52)

Описание/конструкция

 • Основна рама: Поцинкована стомана, с регулируеми на височина виброубиватели за много добра шумоизолация, както и вградено подемно устройство; други изпълнения при запитване
 • Затръбяване: цялото затръбяване е от неръждаема стомана, подходящо за свързване на тръби от всички обичайно използвани материали; затръбяването е изчислено съобразно общата хидравлична мощност на системата за повишаване на налягането
 • Помпи: 2 до 4 паралелно свързани помпи от сериите Helix EXCEL 4 до Helix EXCEL 52. Монтираните към помпения мотор честотни преобразуватели с въздушно охлаждане позволяват безстепенно регулиране между 25 Hz и макс. 60 Hz за всички помпи от тези серии. Всички помпени части в допир с флуида са от неръждаема стомана; други изпълнения при запитване. Разрешение съгласно разпоредбите KTW/WRAS/ACS за всички части в допир с флуида
 • Арматура: Всяка помпа е окомплектована от смукателната и от напорната страна съобразно серията със затваряща арматура с контролен знак DVGW, както и с възвратен клапан със сертификат по DVGW/KTW от напорната страна
 • Разширителен мембранен съд: 8 l/PN16, монтиран от страната на крайното налягане, с мембрана от бутил каучук, със сертификат DVGW/KTW за използване в системи за питейна вода съобразно Закона за защита на хранителните продукти; за инспекционни цели е окомплектован със спирателен кран с изпускател и с дренираща арматура със сертификат DVGW/KTW съгласно DIN 4807
 • Датчик за налягане: 4 до 20 mA, монтиран от страната на крайното налягане, за управление на централния контролер Smart Controller SC
 • Индикация на налягането: Манометър (ø 63 mm), монтиран от страната на крайното налягане; допълнително цифрово показание на крайното налягане на буквено-цифрения течнокристален дисплей на контролера Smart Controller SC
 • Табло за управление/регулиране: Системата е оборудвана серийно с контролер Smart Controller SC
 • Свалящи се капаци от страната на засмукването и от напорната страна: Дизайнът на системата гарантира оптимална защита на регулиращите компоненти и сензори от скъсване на проводник и предотвратява преждевременно износване

Общо поле от характеристики

SiBoost Smart

Продукт

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване