Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Stratos MAXO-D

Производствена гама

Вашите преимущества

 • Възможност за интуитивно обслужване чрез водена при приложението настройка с Setup Guide, комбинирано с новия дисплей и копчето за управление с технологията на зеленото копче.
 • Максимална енергийна ефективност чрез комбиниране на оптимизирани и иновативни икономисващи енергия функции (напр. No-Flow Stop).
 • Оптимална ефективност на системата чрез нови, иновативни, интелигентни функции за регулиране, като напр. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const.
 • Най-новите комуникационни интерфейси (напр. Bluetooth) за свързване към мобилни крайни устройства и директно свързване на помпите в мрежа чрез Wilo Net за многопомпено управление.
 • Максимален комфорт при електроинсталацията чрез прегледна и голяма клемна кутия, както и оптимизиран Wilo-Connector.

Преднина в утрешния свят

По-голяма ефективност, свързаност и комфорт от всякога - Wilo-Stratos MAXO и Wilo-Stratos MAXO-D ви доближават бъдещето на помпената технология. Първата интелигентна помпа в света* още днес улеснява живота Ви с нововъведенията на утрешния ден.

Конструкция

Smart циркулационна сдвоена помпа с мокър ротор, с винтова или фланцова връзка, мотор EC с интегрирано електронно адаптиране на мощността.

Приложение

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи

Окомплектовка/функция

Области на приложение

Помпата позволява чрез прецизна настройка на режима на регулиране за съответното специфично за инсталацията приложение (напр. отоплително тяло, подово отопление, таванно охлаждане) експлоатация с максимална ефективност на инсталацията.

 • Отопление
 • Отоплително тяло
 • Подово отопление
 • Таванно отопление
 • Въздухонагревател
 • Хидравлична стрелка
 • топлообменник

Охлаждане

 • Таванно охлаждане
 • Подово охлаждане
 • Уреди за въздушна климатизация
 • Хидравлична стрелка
 • топлообменник

Комбинирано отопление и охлаждане

 • Автоматично превключване

В зависимост избраното приложение са на разположение следните режими на регулиране:

Режими на регулиране

 • Постоянни обороти (режим на управление)
 • Δp-c за постоянно диференциално налягане
 • Δp-v за променливо диференциално налягане
 • Dynamic Adapt plus за непрекъснато (динамично) адаптиране на производителност на помпата към актуалната потребност
 • T-const. за постоянно регулиране на температурата
 • ΔT за регулиране на диференциалната температура
 • Постоянно Q за постоянно регулиране на дебит
 • Multi-Flow Adaptation: Определяне на сумарния обемен ток чрез захранващата помпа за съответстващо на потреблението захранване на вторичните помпи в разпределителите на отоплителни кръгове
 • Лесно за употреба PID регулиране

Опционални функции

 • Q-Limitmax. за ограничаване на максималния дебит
 • Q-Limitmin. за ограничаване на минималния дебит
 • No-Flow Stop (изключване при нулев дебит)
 • Автоматично преминаване в икономичен режим
 • Регулиране в неблагоприятна точка (Δp-c регулиране с външен сензор за действителна стойност)
 • Разпознаване на термична дезинфекция (Stratos MAXO-Z)
 • Променлива стръмност на характеристиката Δp-v

Ръчни настройки

 • Избор на област на приложение чрез Setup Guide
 • Настройка на съответстващите работни параметри
 • Номинална работна точка: директно въвеждане на достигнатата работна точка при Δp-v
 • Индикация за статус
 • Настройка и нулиране на енергометъра (топлина и охлаждане)
 • Обезвъздушителна функция на помпата
 • Блокировка на бутона за блокиране на настройките
 • Функция за възстановяване на заводските настройки или запаметени параметри за възстановяване (набори параметри)
 • Настройка на параметрите аналогови входове
 • Настройка на параметрите бинарни входове
 • Настройка на параметрите релейни изходи
 • Функция сдвоени помпи (при 2 единични помпи, които трябва да се експлоатират като сдвоена помпа)

Автоматични функции

 • Оптимизирано според необходимостта адаптиране на мощността за енергийно ефективна експлоатация в зависимост от режима на работа
 • Разпознаване на икономичен режим
 • Изключване при разпознаване на нулев дебит (No-Flow Stop)
 • Мек старт
 • Автоматични програми за остраняване на грешки (например деблокираща функция)
 • Превключване на режима отопление/охлаждане
 • Пълна защита на мотора с вградена електроника за изключване

Външни входове за управление и техните функции

2x аналогов вход:

 • Типове съобщения: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Приложения: Дистанционно управление на зададената стойност за всеки режим на регулиране, (с изключение на Multi-Flow Adaptation), входове за сензори за температура, диференциално налягане или свободен сензор в дефиниран от потребителя PID режим на експлоатация

2x цифров вход:

 • За безпотенциални изходи на управление или превключвател
 • Функции, за които могат да се зададат параметри:
  • Ext. Off
  • Ext. Min
  • Ext. Max
  • РЪКОВОДСТВО (Сградна техника-ИЗКЛ.)
  • Блокировка на бутон
  • Превключване на режима отопление/охлаждане

Wilo Net за управление на сдвоена помпа от 2 единични помпи, комуникация на няколко помпи помежду им и дистанционно управление на помпи през Gateway

Функции за сигнализация и индикация

 • Дисплей статус Индикация на работното състояние:
  • Зададена стойност
  • Действителна напорна височина
  • Действителен дебит
  • Входяща мощност
  • Консумация на електроенергия
  • Температури
 • Светодиодна индикация за статус: Изправна експлоатация (зелен светодиод), комбинация от помпи (син светодиод)
 • Дисплей статус индикация грешка (цвят на дисплея червен):
  • Кодове за грешки и описание на грешка с пълен текст
  • Мерки за спиране
 • Дисплей статус индикация предупреждение (цвят на дисплея жълт):
  • Предупредителни кодове и пълен текст на предупреждението
  • Мерки за спиране
 • Дисплей статус индикация процес (цвят на дисплея син):
  • Обезвъздушаването на помпата
  • Процес на актуализация
 • Дисплей статус комуникацията на BMS (цвят на дисплея син):
  • Обобщение на активните BMS Параметри (скорост на предаване, адрес,...)
 • Общ сигнал за повреда SSM (безпотенциален превключвател)
 • Общ сигнал за работа SBM (безпотенциален затварящ контакт)

Обмен на данни

 • Bluetooth интерфейс за безжичен обмен на данни, както и дистанционно управление на помпата със смартфон или таблет.
 • Сериен, цифров интерфейс Modbus RTU за свързване към сградна автоматизация посредством шинна система RS485 (възможно с CIF модул Modbus RTU на Wilo).
 • Сериен, цифров интерфейс BACnet MS/TP за свързване към сградна автоматизация посредством шинна система RS485 (възможно с CIF модул BACnet MS/TP на Wilo).
 • Сериен, цифров интерфейс LON за свързване към сградната автоматизация посредством шинна система LONWorks (възможно с CIF модул LON на Wilo).
 • Сериен цифров интерфейс PLR за връзка със сградна автоматизация през специфични за фирмата сдвоени модули (възможно с CIF модул PRL на Wilo).

Управление на сдвоени помпи (сдвоена помпа респ. 2 бр. единични помпи)

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда/размяна на помпите по време)
 • Паралелна работа (оптимизирано по КПД включване и изключване при върхово натоварване)

Окомплектовка

 • При помпи с фланцово присъединяване: Изпълнения на фланеца
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 32 до DN 65: Комбиниран фланец PN 6/10 (фланец PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланци PN 6 и PN 16
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 80/DN 100: Фланец PN 6 (изчислен за PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланец PN 6
  • Специално изпълнение за помпи DN 32 до DN 100: Фланец PN 16 (съгласно EN 1092-2) за контрафланец PN 16
 • Многобройни интегрирани интерфейси за комуникация и опционално използван слот за CIF модул
 • 5 кабелни входа за свързване на интерфейс за комуникация
 • Bluetooth интерфейс
 • Графичен дисплей с висока резолюция със зелено копче и 2 бутона
 • Лесна за употреба клемна кутия
 • Вграден температурен сензор
 • Бързо електрическо свързване с оптимизиран Wilo-Connector за ел. захранването

Комплект на доставката

 • Помпа
 • 2 бр. оптимизиран Wilo-Connector
 • 4 бр. кабелно съединение с резба M16 x 1,5
 • Подложни шайби за фланцовите болтове (при присъединителен размер DN 32 - DN 65)
 • Уплътнения при холендрово присъединяване
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Кодово означение на типовете

Пример:

Stratos MAXO-D 40/0,5-8

Stratos MAXO

Високоефективна помпа (помпа с фланцово присъединяване), електронно регулирана

D

Сдвоена помпа

40/

Присъед. размер/ном. диаметър

0,5-8

Диапазон на напора [m]

Технически характеристики

 • Допустим температурен диапазон от -10 °C до +110 °C
 • Ел. захранване 1~230 V, 50/60 Hz
 • Степен на защита IPX4D
 • Резбово съединение DN 30 (RP 11/4)
 • Фланцово присъединяване DN 32 до DN 80
 • Макс. работно налягане, стандартно изпълнение: 6/10 bar съответно 6 bar (специално изпълнение: 10 bar или 16 bar)
 • Клас на изолация: F
 • Емисия на електромагнитни смущения съгласно: EN 61800-3:2004+A1:2012/жилищна среда (C1)
 • Устойчивост на смущения съгласно: EN 61800-3:2004+A1:2012/промишлена среда (C2)

Материали

 • Корпус на помпата: Сив чугун с катафорезно покритие
 • Вал: Неръждаема стомана
 • Лагери: Графит
 • Работно колело: Пластмаса

Описание/конструкция

 • Smart циркулационна сдвоена помпа с мокър ротор, с мотор EC и интегрирано електронно адаптиране на мощността
 • Технология на зеленото копче и графичен дисплей
 • Моторна защита с електроника за изключване
 • Щекерно съединение за разширяване на функциите с опционални CIF модули за сградната автоматизация
 • Работно колело с триизмерно закривени лопатки и гилза от многослоен изкуствен материал на основата на въглеродни влакна

Общо поле от характеристики

Wilo-Stratos MAXO-D

Сваляне на файлове

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos PARA, Stratos PARA-Z,Yonos MAXO, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, TOP-S, TOP-Z, TOP-SD, TOP-RL, TOP-I

Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 40

PDF (6 MB)

Изтегляне

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Каталожен номер 2172323
Издание 2018-11
Номер на версия 01
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 2848

PDF (21 MB)

Изтегляне

Продукт

PDF: Wilo-Stratos MAXO-D

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване