Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

PDF: Wilo-Stratos MAXO

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване
Особености/Предимства при използване
  • Възможност за интуитивно обслужване чрез водена при приложението настройка с Setup Guide, комбинирано с новия дисплей и копчето за управление с технологията на зеленото копче.
  • Максимална енергийна ефективност чрез комбиниране на оптимизирани и иновативни икономисващи енергия функции (напр. No-Flow Stop).
  • Оптимална ефективност на системата чрез нови, иновативни, интелигентни функции за регулиране, като напр. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const.
  • Най-новите комуникационни интерфейси (напр. Bluetooth) за свързване към мобилни крайни устройства и директно свързване на помпите в мрежа чрез Wilo Net за многопомпено управление.
  • Максимален комфорт при електроинсталацията чрез прегледна и голяма клемна кутия, както и оптимизиран Wilo-Connector.

Конструкция

Smart циркулационна помпа с мокър ротор, с винтова или фланцова връзка, мотор EC с интегрирано електронно адаптиране на мощността.

Приложение

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи

Кодово означение на типовете

Пример:Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXOВисокоефективна помпа (помпа с резбово или фланцово присъединяване), с електронно регулиране
30/Присъед. размер/ном. диаметър
0,5-12Диапазон на напора [m]


Подробности и сваляния