Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-Stratos MAXO

Особености/Предимства при използване

 • Възможност за интуитивно обслужване чрез водена при приложението настройка с Setup Guide, комбинирано с новия дисплей и копчето за управление с технологията на зеленото копче.
 • Максимална енергийна ефективност чрез комбиниране на оптимизирани и иновативни икономисващи енергия функции (напр. No-Flow Stop).
 • Оптимална ефективност на системата чрез нови, иновативни, интелигентни функции за регулиране, като напр. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. и ΔT-const.
 • Най-новите комуникационни интерфейси (напр. Bluetooth) за свързване към мобилни крайни устройства и директно свързване на помпите в мрежа чрез Wilo Net за многопомпено управление.
 • Максимален комфорт при електроинсталацията чрез прегледна и голяма клемна кутия, както и оптимизиран Wilo-Connector.

Производствена гама

Конструкция

Smart циркулационна помпа с мокър ротор, с винтова или фланцова връзка, мотор EC с интегрирано електронно адаптиране на мощността.

Приложение

Всякакви циркулационни системи за отопление с гореща вода, климатизация, охлаждане, промишлени циркулационни системи

Кодово означение на типовете

Пример:Wilo-Stratos MAXO 30/0,5-12
Stratos MAXOВисокоефективна помпа (помпа с резбово или фланцово присъединяване), с електронно регулиране
30/Присъед. размер/ном. диаметър
0,5-12Диапазон на напора [m]

Окомплектовка/Функция

Области на приложение

Помпата позволява чрез прецизна настройка на режима на регулиране за съответното специфично за инсталацията приложение (напр. отоплително тяло, подово отопление, таванно охлаждане) експлоатация с максимална ефективност на инсталацията.

Нагреватели

 • Отоплително тяло
 • Подово отопление
 • Таванно отопление
 • Въздухонагревател
 • Хидравлична стрелка
 • топлообменник

Охлаждане

 • Таванно охлаждане
 • Подово охлаждане
 • Уреди за въздушна климатизация
 • Хидравлична стрелка
 • топлообменник

Комбинирано отопление и охлаждане

 • Автоматично превключване

В зависимост избраното приложение са на разположение следните режими на регулиране:

Режими на регулиране

 • Постоянни обороти (режим на управление)
 • Δp‐c за постоянно диференциално налягане
 • Δp‐v за променливо диференциално налягане
 • Dynamic Adapt plus за непрекъснато (динамично) адаптиране на производителност на помпата към актуалната потребност
 • T-const. за постоянно регулиране на температурата
 • ΔT за регулиране на диференциалната температура
 • Постоянно Q за постоянно регулиране на дебит
 • Multi-Flow Adaptation: Определяне на сумарния обемен ток чрез захранващата помпа за съответстващо на потреблението захранване на вторичните помпи в разпределителите на отоплителни кръгове
 • Лесно за употреба PID регулиране

Опционални функции

 • Q-Limitмакс. за ограничаване на максималния дебит
 • Q-Limitмин. за ограничаване на минималния дебит
 • No-Flow Stop (изключване при нулев дебит)
 • Автоматично преминаване в икономичен режим
 • Регулиране в неблагоприятна точка (Δp-c регулиране с външен сензор за действителна стойност)
 • Променлива стръмност на характеристиката Δp-v

Ръчни настройки

 • Избор на област на приложение чрез Setup Guide
 • Настройка на съответстващите работни параметри
 • Номинална работна точка: директно въвеждане на достигнатата работна точка при Δp-v
 • Индикация на статуса и хронология (дебит, температура, консумирана електроенергия, напор, индикатори за грешки, диагностични индикатори)
 • Настройка и нулиране на енергометъра (топлина и охлаждане)
 • Обезвъздушителна функция на помпата
 • Блокировка на бутона за блокиране на настройките
 • Функция „Нулиране“ за възстановяване на заводските настройки или запаметени параметри
 • Аналогови входове конфигуриране/параметризиране
 • Бинерни входове конфигуриране/параметризиране
 • Релейни изходи конфигуриране/параметризиране
 • Функция сдвоени помпи (при 2 единични помпи, които трябва да се експлоатират като сдвоена помпа)

Автоматични функции

 • Оптимизирано според необходимостта адаптиране на мощността за енергийно ефективна експлоатация в зависимост от режима на работа
 • Автоматичен икономичен режим
 • Автоматично изключване при разпознаване на нулев дебит (No-Flow Stop)
 • Автоматична деблокираща функция
 • Мек старт
 • Автоматични програми за отстраняване на грешки (автоматично повторно пускане)
 • Автоматично превключване на режим отопление/охлаждане
 • Пълна защита на мотора с вградена електроника за изключване

Външни входове за управление и техните функции

2x аналогов вход:

 • Типове съобщения: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Приложения: Дистанционно управление на зададената стойност за всеки режим на работа, входове за сензори за температура, диференциално налягане или свободен сензор в дефиниран от потребителя PID режим на експлоатация

2x цифров вход:

 • За безпотенциални изходи на управление или превключвател
 • Функции, за които могат да се зададат параметри:
  • външ. ИЗКЛ.
  • външ. MIN
  • външ. MAX
  • РЪКОВОДСТВО (Сградна техника-ИЗКЛ.)
  • Блокировка на бутон
  • Превключване на режима отопление/охлаждане

Wilo Net за управление на сдвоена помпа от 2 единични помпи, комуникация на няколко помпи помежду им и дистанционно управление на помпи

Функции за сигнализация и индикация

 • Дисплей статус Индикация на работното състояние:
  • Зададена стойност
  • Действителна напорна височина
  • Действителен дебит
  • Топломери и студомери
  • Консумация на електроенергия
  • Температури
 • Светодиодна индикация за статус: Изправна експлоатация (зелен светодиод), комбинация от помпи (син светодиод)
 • Дисплей статус Диагностичен индикатор (червен цвят на дисплея):
  • Кодове за грешки и описание на грешка с пълен текст
  • Мерки за спиране
 • Общ сигнал за повреда SSM (безпотенциален превключвател)
 • Общ сигнал за работа SBM (безпотенциален затварящ контакт)

Обмен на данни

 • Bluetooth интерфейс за безжичен обмен на данни, както и дистанционно управление на помпата със смартфон или таблет.
 • Сериен, цифров интерфейс Modbus RTU за свързване към сградна автоматизация посредством шинна система RS485 (възможно с CIF модул Modbus RTU на Wilo).
 • Сериен, цифров интерфейс BACnet MS/TP за свързване към сградна автоматизация посредством шинна система RS485 (възможно с CIF модул BACnet MS/TP на Wilo).
 • Сериен, цифров интерфейс CANopen за свързване към сградната автоматизация посредством шинна система CANopen (възможно с CIF модул CANopen на Wilo).
 • Сериен, цифров интерфейс LON TP/FT-10 за свързване към сградна автоматизация посредством шинна система LONWorks (възможно с CIF модул LON TP/FT на Wilo).
 • Сериен цифров интерфейс PLR за връзка със сградна автоматизация през специфични за фирмата сдвоени модули (възможно с CIF модул PRL на Wilo).

Управление на сдвоени помпи (сдвоена помпа респ. 2 бр. единични помпи)

 • Режим работна/резервна помпа (автоматично превключване при повреда/размяна на помпите по време)
 • Паралелна работа (оптимизирано по КПД включване и изключване на върховата помпа)

Окомплектовка

 • При помпи с фланцово присъединяване: Изпълнения на фланеца
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 32 до DN 65: Комбиниран фланец PN 6/10 (фланец PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланци PN 6 и PN 16
  • Стандартно изпълнение за помпи DN 80/DN 100: Фланец PN 6 (изчислен за PN 16 съгласно EN 1092-2) за контрафланец PN 6
  • Специално изпълнение за помпи DN 32 до DN 100: Фланец PN 16 (съгласно EN 1092-2) за контрафланец PN 16
 • Многобройни интегрирани интерфейси за комуникация и опционално използван слот за CIF модул
 • 5 кабелни входа за свързване на интерфейс за комуникация
 • Bluetooth интерфейс
 • Графичен дисплей с висока резолюция със зелено копче и 2 бутона
 • Лесна за употреба клемна кутия
 • Интегриран сензор за дебит и температура
 • Топлоизолация съобразно серията за приложение в отоплението
 • Бързо електрическо свързване с оптимизиран Wilo-Connector за ел. захранването

Материали

 • Корпус на помпата: Сив чугун с катафорезно покритие
 • Топлоизолация: Полипропилен
 • Вал: Неръждаема стомана
 • Лагери: Графит
 • Работно колело: Пластмаса

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Оптимизиран Wilo-Connector
 • 2 бр. кабелно съединение с резба M16 x 1,5
 • Подложни шайби за фланцовите болтове (при присъединителен размер DN 32 ‐ DN 65)
 • Уплътнения при холендрово присъединяване
 • Топлоизолация
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Специални изпълнения за работно налягане PN 16

Окомплектовка

 • Резби при резбово присъединяване
 • Контрафланец (DN 32 до DN 100)
 • Уравнители
 • Изолация при използване на студ
 • Сензори PT1000
 • Датчик за диференциално налягане
 • Wilo СIF модули: Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen, LON TP/FT-10, PLR

Общо поле от характеристики

Характеристики

Сваляне на файлове

General overview

Edition 2017
Формат на страниците A4
Брой страници 72

PDF (46 MB)

Изтегляне

PDF: Wilo-Stratos MAXO

Конфигуриране

Избор на страници

Формат на лист

Незадължителна информация

Можете да посочите лични данни, които желаете да бъдат представени в горния колонтитул.

Запазване