Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Байпасна връзка (вкл. манометър) | Wilo

Байпасна връзка (вкл. манометър)

Вашите преимущества
druck_bypass_kit_helix_8_25_ba__pic_01
Производствена гама

Комплект на доставката

Технически характеристики

Материали

Серия

Байпасна връзка (вкл. манометър)