Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

ClimaForm Stratos MAXO | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-ClimaForm

Вашите преимущества

 • Промишлена заготовка на стандартно решение за бърза изолация на корпуси на помпи и надеждно свързване с осигурени от монтажника херметични тръбни изолации на дифузия на производителя Armacell GmbH.
 • Точното напасване към геометрията на корпуса намалява празното пространство между изолацията и корпуса на помпата и по този начин пречи на навлизането на въздух и влага.
Производствена гама

Приложение

Студоизолационна обвивка за изолация на дифузия на осигурената от монтажника изолация на корпуси на помпи в климатизации и охладителни системи.

Подходяща за единични помпи от сериите

 • Wilo-Stratos MAXO
 • Wilo-Stratos MAXO-Z

За избягване образуването на кондензат по повърхността на корпуса на помпата и последващи повреди от капеща вода и корозия на корпуса на помпата и инсталацията след нея.

Комплект на доставката

Студоизолационна обвивка вкл. лента Armaflex за уплътнение между изолацията и фланеца на мотора, инструкция за монтаж и опаковка.

Помощните средства, необходими за работа със системата Armacell (напр. специален почистващ препарат, лепило AF), трябва да се осигурят от монтажника.

Технически характеристики

 • Материал: Материал Еластомер (AF/Armaflex)
 • Цвят: черен
 • Температурен диапазон на флуида: -10 °C до +110 °C
 • Температурен диапазон на околната среда: -10 °C до + 40 °C
 • Съпротивление на дифузия на водна пара μ: ≥ 10 000
 • Клас противопожарна защита: ниска степен на разпространение на пожар, B-s3, d0 (според EN 13501-1)
 • Топлопроводимост: 0,033 W/(m*K)
 • Съответства на RoHS & REACH
 • Не съдържа забавители на пламъка (HBCD)

Серия

ClimaForm Stratos MAXO