Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Инфрачервено преносимо устройство | Wilo

Инфрачервено преносимо устройство

Вашите преимущества
IR-стик

Вашите преимущества

Инфрачервеното преносимо устройство Wilo предлага заедно с компютъра софтуера Wilo Service Tool:

 • Прегледно представяне и директен, бърз и интуитивен достъп до всички данни и параметри на помпите
 • Графично представяне на най-важните помпени настройки така, че да се обхващат с един поглед
 • Запаметяване на всички помпени данни в документация, последваща обработка и архивиране в Excel
 • От Excel регистрираните помпени данни могат да бъдат разпечатани в желания вид
 • За анализ на промените на помпенитте данни във времето, данните могат да бъдат записвани в Excel файл през продължителен период от време

Безжичната инфрачервена комуникация позволява:

 • Настройка и наблюдаване на помпи, инсталирани на недостъпно място
 • Специални настройки/режими на регулиране при специфични изисквания
 • Защита срещу неоторизиран достъп директно на помпата
Производствена гама

Конструкция

Изисквания към компютър

За експлоатацията на инфрачервеното преносимо устройство е необходим обикновен компютър / лаптоп с Windows, който трябва да отговаря на определени изисквания:

 • Интерфейси: USB 1.1 слот (съвместим с USB 2.x / 3.x)
 • Операционна система: Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
 • Дисплей: Мин. XGA (1024 x 768 Pixel)

Актуалният фирмуер за инфрачервеното преносимо устройство се предлага заедно с актуалния софтуер и може да се свали от www.wilo.de/zubehoer (www.wilo.com/accessories).

Приложение

USB устройство за безжичен обмен на данни за всички помпи Wilo с инфрачервен интерфейс, може да бъде адаптиран към всеки лаптоп с USB слот. Инфрачервеното преносимо устройство, в комбинация с включения в доставката софтуер на Wilo (CD-ROM), позволява прочитане и запаметяване на данни за помпите, както и изпращане на предварително дефинирани помпени настройки.

Окомплектовка/функция

Функция и обслужване

Инфрачервеното преносимо устройство се пъха също както USB-устройство в USB слота на компютъра / лаптопа. За по-лесно достигане на инфрачервения интерфейс на помпата може да се използва приложения удължителен кабел за USB. Инфрачервеният транспондер се намира във външната челна повърхност на преносимото устройство спрямо USB слота, инфрачервеният транспондер на преносимото устройство трябва да сочи към прозореца на инфрачервения интерфейс на помпата. Обслужването става от компютър с Windows посредством софтуера Wilo Service Tool

Изграждане на връзка

Обменът на информация между инфрачервеното преносимо устройство и помпата (помпите) става безжично посредством инфрачервен интерфейс с 33 kHz или 455 kHz. Бавният пренос на данни с 33 kHz гарантира съвместимостта с всички съществуващи електронно регулирани помпи с инфрачервен интерфейс. При изграждането на връзка, след избор на желаната помпата, се осъществява логическа връзка с тази помпа. До преустановяване на връзката се комуницира само с тази помпа, дори когато има други помпи в обсега на връзката.

Помощ при анализа на грешки

При поява на грешка на помпата, всички валидни преди това експлоатационни данни се запаметяват в помпата. За диагностични цели тези данни могат да бъдат прочетени и анализирани на компютъра с помощта на Wilo Service Tool.

Статистически функции

В много помпи се запаметяват статистически данни. С помощта на Wilo Service Tool тези данни могат да бъдат прочетени и анализирани в графичен вид. Този анализ предоставя ценна информация за експлоатационните условия и настройки, която може да бъде използвана за оптимизиране на помпата и на настройките й.

Технически характеристики

Серия

Инфрачервено преносимо устройство
Списък с продукти

Брой съвпадения: 1

Обозначение на продуктаКаталожен номер