Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Пускател на алармената система модел A & B | Wilo

Пускател на алармената система модел A & B

Вашите преимущества
Accessory
Производствена гама

Приложение

Алармено табло за управление, модел A&B за алармена сигнализация в случай на пожарогасене и повреди в системата при технически дефект.

Комплект на доставката

Индикаторно табло с 5 вида аларми A и B и 8 вида аларми B, включително аларма и мигаща светлина 12V. Доставка в отделен пакет за свързване по време на монтажа.

Серия

Пускател на алармената система модел A & B