Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Синхронизиране SK 601N | Wilo
Вашите преимущества
SK 601N
Производствена гама

Приложение

За стенен монтаж за автоматично вкл./изкл. по време на единични помпи Wilo с моно- или трифазни мотори.

Превключваща функция

  • Автоматично включване и изключване по време посредством таймер в предварително зададено време (на ¼ час), таймерът е с резервно захранване с батерия.
  • Възможност за паралелно управление на няколко помпи до максималната мощност на превключване.

Окомплектовка/функция

<TEXT> <P><B>Захранващ кабел (да се осигури от монтажника)</B></P>Мрежа –&gt;<P>SK 601N –&gt; помпа</P> <P>Монофазен ток (1~): 3 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P>Мрежа –&gt; <P>SK 602N</P> <P>Монофазен ток (1~): 3 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P> <P>Трифазен ток (3~): 5 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P>SK 602N –&gt;<P>SK 601N</P> <P>Монофазен ток (1~)/трифазен ток (3~): 4 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P>SK 602N –&gt;<P>Помпа</P> <P>Монофазен ток (1~) с температурна защита WSK: 5 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P> <P>Трифазен ток (3~) с температурна защита WSK: 7 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P> <P>Трифазен ток (3~) без температурна защита WSK: 4 x 1,5 mm<SUP>2</SUP></P> </TEXT>

Технически характеристики

Серия

Синхронизиране SK 601N
Списък с продукти

Брой съвпадения: 1

Обозначение на продукта