Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Система CC-HVAC | Wilo
Вашите преимущества
Wilo-CC-HVAC система

Вашите преимущества

 • Лесно обслужване: Удобно за потребителя управление в режим меню с многоезични показания в открит текст, респ. управление чрез символи.
 • Удобна система: Запаметяване и извеждане на работни данни, индикация и запаметяване на съобщения за грешки.
 • Надеждна система: Защита на намотките на предаващите отсечки, защита на мотора, индикация на статуса на задвижващите механизми.
 • Разширени параметри за настройка: Възможност за настройка на 3 зададени стойности, регулатор PID.
 • Опционални модули за свързване към шинни системи: Profibus, CANBus, Modbus RTU, LON, BACnet и други.
Производствена гама

Конструкция

Табло за управление Comfort за всички обикновени помпи с мокър и сух ротор с постоянна скорост и трифазни мотори.

Приложение

За безстепенно адаптиране на мощността към различните експлоатационни състояния за системи с единични или сдвоени помпи или многопомпени системи (до 6 помпи). Регулирането става в зависимост от диференциалното налягане Δp, температурата на правия / обратния поток (±T) или диференциалната температура (ΔT), включително свободна настройка на работната точка чрез предварителна корекция на мощността на помпата при пълно натоварване.

Окомплектовка/функция

Начин на функциониране

Регулиращите системи Wilo-Comfort дават възможност за безстепенно електронно регулиране на мощността на помпи според променливите работни състояния на хидравличните системи в зависимост от регулиращите променливи - налягане (p), обемен поток (Q), температура (T).

Характеристики на окомплектовката

 • Регулиране PID
 • Вграден часовник за реално време с превключване на лятно / зимно време
 • Вграден индивидуален/общ брояч на работните часове
 • Оптимизиране на работното време при системи с няколко помпи
 • Защита на мотора посредством свързване на WSK, KLF и TSA
 • Многоцветен сензорен дисплей с фоново осветление
 • Индикация на статуса на задвижващите механизми (напр. помпи и честотни преобразуватели)
 • Удобно за потребителя управление в режим меню с многоезични показания в открит текст, респ. управление чрез символи
 • Запаметяване и извеждане на множество експлоатационни данни
 • Дефинирано показване на съобщенията за грешки и запаметяване в архивна памет
 • Контрол за прекъснат проводник на предаващите линии

Кодово означение на типовете

Пример

CC-HVAC 2x1,1 FC WM

CC

Comfort Controller за управление на конвенционални помпи с постоянна скорост

CC-FC

Comfort Controller с честотен преобразувател за основно натоварената помпа

HVAC

Приложения за отопление, климатизация, охлаждане

2

Брой на регулираните помпи (1 - макс. 6 помпи)

1,1

Макс. номинална мощност на мотора P2 на помпата за регулиране в kW

FC

Изпълнение включително честотни преобразуватели

WM

Изпълнение на уреда

WM = стенен монтаж IP 54

BM = стационарен уред IP 54

Монтаж в разпределителен шкаф – при запитване

Технически характеристики

 • Изпълнения на апарата
  • Стенен монтаж (WM) до P2 = 4 kW
  • Стационарен уред (BM) над P2 = 5,5 kW
  • Подходящ за монтаж в разпределителното табло – при запитване
 • Степен на защита IP54
 • Захранване от мрежата 3~400 V, 50 Hz
 • за помпи с номинална мощност на мотора от P2 = 1,1 до 45 kW (по-големи мощности и други напрежения, при запитване)
 • Диапазон на регулиране на скоростта от 100 % до 30 % от номиналните обороти на мотора
 • Фактор на мощността cos φ от > 0,90
 • Ефективност при Pmax от > 0,93 и в допустимия диапазон на частично натоварване от > 0,85
 • Изходно напрежение от 3 x 130 V – 400 V
 • Изходна честота от (10 Hz) 12 Hz – 50/60 Hz
 • Допустима температурата на околната среда от 0 °C до +40 °C

Серия

Система CC-HVAC
Списък с продукти

Брой съвпадения: 84

Обозначение на продуктаКаталожен номер