Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Отделяне и транспортиране на твърди частици. Чисто, сигурно и надеждно.

Вашите преимущества
Wilo-EMUport CORE

Отделяне и транспортиране на твърди частици. Чисто, сигурно и надеждно.

По-конкретно в сгради и недвижими имоти грубите твърди частици в отпадъчните води могат да запушат системата за отвеждане на отпадъчни води. Последици: Неизправности и увеличени разходи за обслужване. Дългосрочното решение на Wilo: системата за отделяне на твърди частици Wilo-EMUport CORE. Тя осигурява голяма експлоатационна безопасност за транспортиране без запушване. Освен това не изисква специална поддръжка благодарение на хигиеничния сух монтаж и лесния достъп отвън. Цялата система, включително безкорозивната шахта и разпределителното устройство, е налична и за по-големи системи на Wilo. Точно според изискванията Ви.


Вашите преимущества

 • Максимална експлоатационна безопасност благодарение на отделянето на твърдите частици от отпадните води: Големи твърди частици не могат да преминават през помпата - без запушване
 • Икономична благодарение на системата Retrofit за лесно саниране на стари помпени станции
 • С дълъг жизнен цикъл и устойчива на корозия благодарение на употребата на материал PE и PUR
 • Лесна за техническа поддръжка и по време на експлоатация, благодарение на хигиеничния сух монтаж, лесния достъп отвън и единичните блокировки
 • Сигурна в бъдеще и при нарастващо съдържание на твърди частици в отпадните води
 • Възможност за гъвкав монтаж в сгради или в шахти с диаметър над 1500 mm
 • Лесно вграждаща се и фабрично сглобена система Plug&Pump
 • Енергоспестяваща благодарение на ефективните потопяеми помпи за отпадни води, опционално с електромотори IE3
Производствена гама
Wilo-EMUport CORE

Конструкция

Стандартизирана помпена станция за отпадни води със система за твърди примеси съгласно DIN EN 12050-1 за монтаж в сградата или в шахта при монтаж на открито.

Приложение

Изпомпване на необработени отпадни води, които не могат да бъдат отведени естествено в канализацията, както и за отводняване на предмети, които се намират под нивото на обратно подприщване (съгласно DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Окомплектовка/функция

 • Помпена система за отпадни води с отделяне на твърдите частици
 • 2 отделни резервоара за отделяне на твърди частици с възможност за затваряне
 • Две потопяеми помпи за отпадни води, инсталирани на сухо, за режим на размяна на помпите
 • Помпи в степен на защита IP68 и ефективност на мотора съгласно IE3
 • Регистриране на нивото посредством нивосонда

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Стандартизирана система за твърди частици

20

Макс. вход in m³/h

2

Брой на монтирани помпи

10

Макс. напорна височина в m

A

Изпълнение: A = стандартно изпълнение B = изпълнение Comfort

Технически характеристики

 • Макс. постоянен вход: 20, 45 или 50 m³/h
 • Обем на резервоара: 440 l или 1200 l
 • Полезен обем на резервоара: 295 l или 900 l
 • Макс. напорна височина: 31 m
 • Височина на входа: 750 mm
 • Входен отвор: DN 200
 • Изходен отвор: DN 80 или DN 100
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz

Материали

 • Събирателен резервоар: PE
 • Резервоар за твърди частици: PE
 • Входяща кутия: PUR
 • Затръбяване: PE
 • Помпи: Сив чугун
 • Спирателен кран: Сив чугун
 • Изходен отвор: - вариант A: PE с T-образна връзка - вариант B: неръждаема стомана с Y-образна връзка

Конструкция

Готова за присъединяване помпена система за отпадни води с възможност за работа под пълен залив с отделяне на твърди частици. Еднокомпонентен газо- и водоуплътнен събирателен резервоар без конструктивни заваръчни съединения и два отделни резервоара за отделяне на твърди частици с възможност за затваряне. Събирателният резервоар има заоблена форма, дъното на резервоара е наклонено, най-ниската точка се намира директно под помпите. По този начин се възпрепятстват отлаганията и засъхването на твърди частици на критични места. Чрез предварителното филтриране в резервоарите за отделяте на твърди частици последните се филтрират от флуида и в събирателния резервоар се отвеждат само предварително филтрираните отпадни води. Изпомпването се извършва от две висококачествени потопяеми помпи за отпадни води, монтирани на сухо. Помпите са изпълнени като редундантна сдвоена помпена система и работят в режим на размяна. Управлението на нивото се извършва от нивосонда 0…2,5 mWS.

Изпълнение „B“ е оборудвано с допълнително автоматично обратно промиване в събирателния резервоар, за да се усили ефектът от почистването. Съответното табло за управление от серията SC-L се получава като окомплектовка.

Състояние при доставка

Готова за монтаж помпена система за отпадни води, напълно сглобена предварително, вкл. съединителна тръба, датчик за нивото и две помпи.

Сваляне на файлове

Сертификационна брошура

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Каталожен номер 2546469
Издание 2021-07
Формат на страниците 209.9 x 297.0 mm
Брой страници 40
PDF (3 MB)
Списък с продукти
Брой съвпадения: 79
Обозначение на продуктаБрутен обем на съда VЗахранване от мрежатаКаталожен номер
EMUport CORE 20.2-10/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554526
EMUport CORE 20.2-14/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554527
EMUport CORE 20.2-17/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554528
EMUport CORE 20.2-21/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554529
EMUport CORE 20.2-25/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554530
EMUport CORE 20.2-28/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554531
EMUport CORE 20.2-31/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554532
EMUport CORE 20.2-35/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554533
EMUport CORE 20.2-40/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554534
EMUport CORE 20.2-46/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554535
EMUport CORE 20.2-52/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554536
EMUport CORE 20.2-59/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554537
EMUport CORE 45.2-10/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554538
EMUport CORE 45.2-14/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554539
EMUport CORE 45.2-17/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554540
EMUport CORE 45.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554541
EMUport CORE 45.2-25/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554542
EMUport CORE 45.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554543
EMUport CORE 45.2-29/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554544
EMUport CORE 60.2-9/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554545
EMUport CORE 60.2-12/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554546
EMUport CORE 60.2-13/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554547
EMUport CORE 60.2-16/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554548
EMUport CORE 60.2-18/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554549
EMUport CORE 60.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554550
EMUport CORE 60.2-23/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554551
EMUport CORE 60.2-24/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554552
EMUport CORE 60.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554553
EMUport CORE 60.2-35/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554554
EMUport CORE 60.2-40/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554555
EMUport CORE 60.2-46/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554556
EMUport CORE 60.2-52/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554557
EMUport CORE 60.2-59/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554558
EMUport CORE 20.2-10B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078590
EMUport CORE 50.2-27B
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080631
EMUport CORE 50.2-17B
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080627
EMUport CORE 20.2-14B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078591
EMUport CORE 20.2-17B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078592
EMUport CORE 20.2-21B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078593
EMUport CORE 20.2-25B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078594
EMUport CORE 20.2-28B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078595
EMUport CORE 20.2-31B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078596
EMUport CORE 20.2-10A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078606
EMUport CORE 20.2-14A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078607
EMUport CORE 20.2-17A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078608
EMUport CORE 20.2-21A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078609
EMUport CORE 20.2-25A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078610
EMUport CORE 20.2-28A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078611
EMUport CORE 20.2-31A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078612
EMUport CORE 45.2-9A
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080600