Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Отделяне и транспортиране на твърди частици. Чисто, сигурно и надеждно.

Вашите преимущества

Отделяне и транспортиране на твърди частици. Чисто, сигурно и надеждно.

По-конкретно в сгради и недвижими имоти грубите твърди частици в отпадъчните води могат да запушат системата за отвеждане на отпадъчни води. Последици: Неизправности и увеличени разходи за обслужване. Дългосрочното решение на Wilo: системата за отделяне на твърди частици Wilo-EMUport CORE. Тя осигурява голяма експлоатационна безопасност за транспортиране без запушване. Освен това не изисква специална поддръжка благодарение на хигиеничния сух монтаж и лесния достъп отвън. Цялата система, включително безкорозивната шахта и разпределителното устройство, е налична и за по-големи системи на Wilo. Точно според изискванията Ви.


Вашите преимущества

 • Максимална експлоатационна безопасност благодарение на отделянето на твърдите частици от отпадните води: Големи твърди частици не могат да преминават през помпата - без запушване
 • Икономична благодарение на системата Retrofit за лесно саниране на стари помпени станции
 • С дълъг жизнен цикъл и устойчива на корозия благодарение на употребата на материал PE и PUR
 • Лесна за техническа поддръжка и по време на експлоатация, благодарение на хигиеничния сух монтаж, лесния достъп отвън и единичните блокировки
 • Сигурна в бъдеще и при нарастващо съдържание на твърди частици в отпадните води
 • Възможност за гъвкав монтаж в сгради или в шахти с диаметър над 1500 mm
 • Лесно вграждаща се и фабрично сглобена система Plug&Pump
 • Енергоспестяваща благодарение на ефективните потопяеми помпи за отпадни води, опционално с електромотори IE3
Производствена гама
EMUport FTS

Конструкция

Стандартизирана помпена станция за отпадни води със система за твърди примеси съгласно DIN EN 12050-1 за монтаж в сградата или в шахта при монтаж на открито.

Приложение

Изпомпване на необработени отпадни води, които не могат да бъдат отведени естествено в канализацията, както и за отводняване на предмети, които се намират под нивото на обратно подприщване (съгласно DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Окомплектовка/функция

 • Помпена система за отпадни води с отделяне на твърдите частици
 • 2 отделни резервоара за отделяне на твърди частици с възможност за затваряне
 • Две потопяеми помпи за отпадни води, инсталирани на сухо, за режим на размяна на помпите
 • Помпи в степен на защита IP68 и ефективност на мотора съгласно IE3
 • Регистриране на нивото посредством нивосонда

Комплект на доставката

Готова за монтаж помпена система за отпадни води, напълно сглобена предварително, вкл. съединителна тръба, датчик за нивото и две помпи.

Кодово означение на типовете

Пр.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Стандартизирана система за твърди частици

20

Макс. вход in m³/h

2

Брой на монтирани помпи

10

Макс. напорна височина в m

A

Изпълнение: A = стандартно изпълнение B = изпълнение Comfort

Технически характеристики

 • Макс. постоянен вход: 20, 45 или 50 m³/h
 • Обем на резервоара: 440 l или 1200 l
 • Полезен обем на резервоара: 295 l или 900 l
 • Макс. напорна височина: 31 m
 • Височина на входа: 750 mm
 • Входен отвор: DN 200
 • Изходен отвор: DN 80 или DN 100
 • Ел. захранване: 3~400 V, 50 Hz

Материали

 • Събирателен резервоар: PE
 • Резервоар за твърди частици: PE
 • Входяща кутия: PUR
 • Затръбяване: PE
 • Помпи: Сив чугун
 • Спирателен кран: Сив чугун
 • Изходен отвор: - вариант A: PE с T-образна връзка - вариант B: неръждаема стомана с Y-образна връзка

Описание/конструкция

Готова за присъединяване помпена система за отпадни води с възможност за работа под пълен залив с отделяне на твърди частици. Еднокомпонентен газо- и водоуплътнен събирателен резервоар без конструктивни заваръчни съединения и два отделни резервоара за отделяне на твърди частици с възможност за затваряне. Събирателният резервоар има заоблена форма, дъното на резервоара е наклонено, най-ниската точка се намира директно под помпите. По този начин се възпрепятстват отлаганията и засъхването на твърди частици на критични места. Чрез предварителното филтриране в резервоарите за отделяте на твърди частици последните се филтрират от флуида и в събирателния резервоар се отвеждат само предварително филтрираните отпадни води. Изпомпването се извършва от две висококачествени потопяеми помпи за отпадни води, монтирани на сухо. Помпите са изпълнени като редундантна сдвоена помпена система и работят в режим на размяна. Управлението на нивото се извършва от нивосонда 0…2,5 mWS.

Изпълнение „B“ е оборудвано с допълнително автоматично обратно промиване в събирателния резервоар, за да се усили ефектът от почистването. Съответното табло за управление от серията SC-L се получава като окомплектовка.