Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти
Wilo-Rexa SUPRA | Wilo

Wilo-Rexa SUPRA

Транспортирайте отпадъчните води ефективно и икономично. Готовност за свързване в мрежа при дигиталното управление на отпадъчни води с Wilo-DDI.

Вашите преимущества
НОВА
Wilo-Rexa SUPRA-V

Транспортирайте отпадъчните води ефективно и икономично. Готовност за свързване в мрежа при дигиталното управление на отпадъчни води с Wilo-DDI.

„Независимо дали необработена отпадна вода или предварително пречистени отпадъчни води - потопяемите помпи от серия Wilo-Rexa SUPRA са разработени за различните изисквания за изпомпване на отпадъчни води в съвременното водно стопанство.

Вихрово, едноканално или многоканално работно колело, Wilo-Rexa SUPRA винаги предлага комбинация от защита от запушване и енергийна ефективност. Това прави Rexa SUPRA идеална за безопасен и икономичен транспорт на отпадъчни води.

В комбинация с предлаганите като опция IE3 двигатели (базирани на IEC 60034-30-1), Wilo-Rexa SUPRA също намалява експлоатационните разходи.

Wilo-DDI може да бъде интегриран, за да отговори на изискванията на цифровите мрежи. По този начин Wilo-Rexa SUPRA предлага всички възможности на съвременната комуникационна връзка и по този начин реално опростяване на ежедневната работа.“


Вашите преимущества

 • Високо ниво на експлоатационна надеждност благодарение на хидравличната конструкция не позволяваща задръстване и ниски вибрации
 • Ниски експлоатационни разходи благодарение на висока хидравлична ефективност и опционална IE3 моторна технология (въз основа на IEC 60034-30-1)
 • Специфични за клиента решения благодарение на обширните възможности за конфигурация
 • Дълъг експлоатационен живот в абразивни и корозивни флуиди благодарение на различните покрития Ceram
 • Лесно свързване към управлението на системата и контрол на помпата с опционален Wilo-DDI
  • Лесно свързване в мрежа чрез Ethernet интерфейс
  • Лесна интеграция в съществуващата технология за управление чрез използване на стандартизирани протоколи
  • Спестяване на време и облекчение в ежедневна работа чрез удобно дистанционно наблюдение на експлоатационното състояние и цифрови инструменти като фирмена табелка, дневник за поддръжката и инструкция за обслужване
Производствена гама
Wilo-Rexa SUPRA-V

Конструкция

Потопяема помпа за стационарен и мобилен мокър монтаж, както и стационарен сух монтаж при непрекъсната работа.

Течности

За използване с търговско приложение за изпомпване на:

 • Необработена отпадна вода
 • Отпадни води с фекалии
 • Технологична отпадъчна вода
 • Отпадни води (с малки количества плясък и чакъл)

Окомплектовка/функция

 • Здраво, масивно изпълнение от сив чугун
 • Уплътнителна камера за поемане на течове от механичното уплътнение от страна на флуида
 • Предкамера за поемане на течове от механичното уплътнение от страна на мотора (в зависимост от мотора)
 • Контролни устройства зависещи от мотора:
  • Контрол на температурата на намотката с биметален сензор или PTC сензор
  • Контрол на херметичността за уплътнителна камера и предкамера както и помещението на мотора/клемната кутия

Кодово означение на типовете

Пример:

Wilo-Rexa SUPRA-M30-418A + T 34-6/50KEx-E3

Хидравлика:

Rexa SUPRA-M30-418A

Rexa

Потопяема канализационна помпа

SUPRA

Серия

M

Форма на работното колело:

 • V = работно колело със свободен проход
 • C = едноканално работно колело
 • M = многоканално работно колело

30

Номинален диаметър изходен отвор, напр. DN 300

41

Мощностна характеристика

8

Номер на характеристика

A

Материал: Стандартно изпълнение

Мотор:

T 34-6/50KEx-E3

T

Конструкция на мотора:

 • T = мотор с повърхностно охлаждане
 • FK/FKT = самоохлаждащ се мотор с активна охладителна система

34

Монтажен размер

6

Брой полюси

50

x10 = Дължина на пакета в mm

K

Изпълнение на уплътнението:

 • H = уплътнение на вала/механично уплътнение
 • G = две отделни механични уплътнение
 • K = Блокова уплътняваща касета с две механични уплътнения

Ex

Със сертификат за работа във взривоопасна среда

E3

Клас на ефективност на мотора (въз основа на IEC 60034-30)

 • E3 = IE3
 • E4 = IE4

Технически характеристики

 • Захранване от мрежата: 3~400 V, 50 Hz
 • Режим на работа Потопена: S1
 • Режим на работа непотопен:
  • T мотор: S2
  • FK мотор: S1
  • FKT мотор: S1
 • Степен на защита: IP68
 • Клас на изолация: H
 • Температура на флуида: 3 … 40 °C (37 … 104 °F)
 • Макс. дълбочина на потапяне: 20 m (66 ft)

Материали

 • Корпус на хидравликата и мотора: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) или EN-GJS-500-7 (ASTM A536 70-50-05)
 • Работно колело: EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B) или EN-GJS-500-7 (ASTM A536 70-50-05)
 • Уплътнения:
  • Статичен: NBR (нитрил)
  • От страна на флуида: SiC/SiC
  • От страна на мотора: SiC/SiC или C/Cr
 • Вал: 1.4021 (AISI 420)

Конструкция

Хидравлика

Изходът от нагнетателната страна е изпълнен като хоризонтална фланцова връзка. Максималното възможно съдържание на сухо вещество е 8 %. На разположение са следните форми на работното колело:

 • Работно колело със свободен проход
 • Едноканално работно колело
 • Многоканално работно колело

Мотор T

Потопяем мотор с повърхностно охлаждане без охладителна система за мокър монтаж. Отработената топлина от мотора се отдава чрез частите на корпуса директно на околния флуид. Самият мотор е сух. Търкалящите лагери с непрекъснато смазване се използват като лагери на мотора. Захранващият кабел е водоустойчиво излят и има свободни краища. В зависимост от размера и мощността на мотора, моторите могат да бъдат настроени за кратковременен режим на работа на сухо.

FK мотор

Самоохлаждащ се потопяем мотор с активна охладителна система за мокър и сух монтаж. За охлаждането моторът е напълнен с медицинско бяло масло. Работно колело на моторния вал позволява на охлаждащото средство да циркулира непрекъснато. Охлаждащият фланец пренася отпадната топлина към флуида. Самата охладителна система не под налягане. Търкалящите лагери с непрекъснато смазване се използват като лагери на мотора. Захранващият кабел е водоустойчиво излят и има свободни краища.

FKT мотор

Самоохлаждащ се потопяем мотор с активна охладителна система за мокър и сух монтаж. Отделната охладителна система е пълна със смес вода-гликол. Работно колело позволява на охлаждащото средство да циркулира непрекъснато. Охлаждащият фланец пренася отпадната топлина към флуида. Помещението на електродвигателя е сухо, самата охладителна система не е под налягане. Търкалящите лагери с непрекъснато смазване се използват като лагери на мотора. Захранващият кабел е водоустойчиво излят и има свободни краища.

Уплътнение

Всички мотори имат уплътнителна камера за защита на мотора от навлизане на флуиди през уплътнението от страната на флуида. Уплътнителната камера е достъпна отвън. По желание, уплътнителната камера може да се контролира с прътов електрод. В зависимост от вида на мотора са възможни следните варианти за уплътняване от страна на флуида и от страна на мотора:

 • Вариант Н: от страна на флуида с механично уплътнение, от страна на мотора с радиално уплътнение на вала
 • Вариант G: две функциониращи независимо едно от друго механични уплътнения
 • Вариант K: Блокова уплътняваща касета с две независимо функциониращи механични уплътнения

Работни течности

Всички работни течности са потенциално биологично разградими и са безвредни за околната среда:

 • Бяло масло
 • Водно-гликолова смес (клас на опасност за водата 1 според VwVwS (наредба за веществата застрашаващи водите))

Класове на ефективност на мотора (въз основа на IEC 60034-30)

В допълнение към стандартните мотори се предлагат и мотори IE3. Моторите са конструирани на същата база като стандартните мотори. Следователно моторите са еднакви по отношение на окомплектовка и функции.

Комплект на доставката

 • Помпа
 • Вградена окомплектовка, както е поръчано
 • Инструкция за монтаж и експлоатация

Опции

 • Стандартни напрежения и специални напрежения
 • Експлоатация във флуиди до 60 °C (140 °F)
 • Контролни устройства зависещи от мотора:
  • Контрол на намотките с датчици PTC
  • Уплътнителна камера
  • Отделение на мотора / клемна кутия
  • Температура на лагерите на мотора
  • Сензор за вибрации
 • Покритие Ceram за абразивни и корозивни флуиди
 • Digital Data Interface за лесно интегриране в системата за управление и контрол на помпата:
  • Лесно свързване в мрежа чрез Ethernet интерфейс
  • Лесна интеграция в съществуващата технология за управление чрез използване на стандартизирани протоколи
  • Спестяване на време и облекчение в ежедневна работа чрез удобен дистанционен контрол на експлоатационното състояние
 • Сертификат за работа във взривоопасна среда според
  • ATEX
  • FM
  • CSA-Ex
  • IECEx

Окомплектовка

 • Устройство за окачване за мокър монтаж
 • Опора на помпата за мобилен монтаж
 • Базово коляно на крака за сух монтаж
 • Устройства за управление на нивото
 • Външен прътов електрод за контрол на уплътнителната камера
 • Крепежни комплекти със свързващ анкер
 • Принадлежности за закрепване и вериги
 • Табла за управление, релета и щепсели
Документи

Инструкции за монтаж и експлоатация

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6086016
Издание 2019-10
Брой страници 104
Език en, zh
PDF (4 MB)

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6086012
Издание 2019-10
Брой страници 64
Език bg
PDF (3 MB)

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6086012
Издание 2019-10
Брой страници 56
Език en
PDF (3 MB)

Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6073324
Издание 2019-01
Брой страници 52
Език en
PDF (3 MB)

Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6073324
Издание 2019-01
Брой страници 56
Език bg
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6088784
Издание 2019-10
Брой страници 108
Език en, zh
PDF (4 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6086014
Издание 2019-10
Брой страници 60
Език en
PDF (3 MB)

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6086014
Издание 2019-10
Брой страници 64
Език bg
PDF (4 MB)

Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6074704
Издание 2019-01
Брой страници 52
Език en
PDF (3 MB)

Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6074704
Издание 2019-01
Брой страници 60
Език bg
PDF (3 MB)

Wilo DDI-I

Каталожен номер 6086017
Издание 2023-06
Брой страници 112
Език bg
PDF (8 MB)

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6067561
Издание 2019-01
Брой страници 64
Език en
PDF (5 MB)

Wilo DDI-I

Каталожен номер 6086017
Издание 2023-06
Брой страници 108
Език en
PDF (8 MB)

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Каталожен номер 6067561
Издание 2019-01
Брой страници 72
Език bg
PDF (5 MB)

Сертификационна брошура

Wilo FK motor + EMU FA#Wilo FK motor + Rexa SUPRA

Каталожен номер 6074692
Издание 2021-07
Брой страници 60
Език езиково неутрално
PDF (7 MB)

Wilo FKT motor + EMU FA#Wilo FKT motor + Rexa SUPRA#Wilo FKT motor + Rexa SOLID

Каталожен номер 6074691
Издание 2021-07
Брой страници 96
Език езиково неутрално
PDF (9 MB)

Wilo T motor + EMU FA#Wilo T motor + Rexa SUPRA#Wilo T motor + Rexa SOLID

Каталожен номер 6072704
Издание 2021-07
Брой страници 116
Език езиково неутрално
PDF (10 MB)

Брошури

Product information Wilo-EFC. Powerful, flexible, cost-efficient.

Брой страници 8
Език en
PDF (8 MB)

CE

CE 2211611-02

Брой страници 6
Език езиково неутрално
PDF (209 KB)

CE 2211612-02

Брой страници 6
Език езиково неутрално
PDF (209 KB)

CE 2211614-02

Брой страници 7
Език езиково неутрално
PDF (250 KB)

CE 2211613-03

Брой страници 7
Език езиково неутрално
PDF (327 KB)