Търсене
Контакт
Електронна поща

Демонтаж и сглобяване на помпи - ВидеоЦелта на тези видеоклипове е да съветват единствено добре обучени клиенти и бизнес партньори как да демонтират и сглобяват различните продукти във връзка с обслужването им. Указанията във видеата са насочени единствено към квалифицирани и добре обучени професионалисти. На това основание, тези служители ще трябва да се съобразяват главно с ръководствата за употреба и инструкциите за експлоатация на WILO и не трябва да разчитат единствено на указанията в тези видеа. WILO и свързаните с нея компании се отказват от всякакъв вид гаранции или отговорност за използваемостта или точността на съдържанието на видеоклиповете.