Търсене
Контакт
Електронна поща

Профилактиката се отплаща

Услуга за поддържане в изправно положение от Wilo

Предлагаме ви разнообразни опции за редовна проверка на безупречната експлоатация на нашите продукти и гарантиране на тяхната надеждност в дългосрочен план. Нашите услуги за поддръжка са индивидуално адаптирани към вашите нужди и продукти на място.

Нашите сервизни услуги за вас:

  • Професионална проверка на помпите и системите
  • Поддръжка и ремонт
  • Стандартизирани опции и пакети за поддръжка
  • Индивидуални решения за поддръжка и пълни договори за поддръжка
  • Документиране на всички работи по поддръжка в контролен списък

Договори за поддържане в изправно положение на Wilo:

Услуги Basic Comfort Premium
Без минимален срок за действие на договора x x x
24-часово телефонно обслужване в случай на авария x x x
Безплатен телефонен номер за клиенти с договор x x x
Обща договорена цена, вкл. време за труд и време за пътуване x x x
Подробна документация съгласно контролен списък x x x
Визуален контрол на помпата/системата x x x
Проверка на функциите x x x
Дребните ремонти са включени в общата договорена цена x x
Включително пълнене с азот на всички разширителни мембранни съдове, принадлежащи към помпата/системата x x
Отпадане на разходите за заплати и пътуване между интервалите за техническа поддръжка (по време на нормалното работно време на сервиза) x x
Консумативите са включени в цената x x
Поддържане в изправно положение на помпата/системата x x
Оптимизация на помпата/системата x x
Софтуерни актуализации x
Включително износващи се части x
Отпадане на разходите за заплати и пътуване между интервалите за техническа поддръжка (по време на нормалното работно време на сервиза) x

Вижте също нашите пакети с услуги!

Пакети с услуги от Wilo