Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Постигнете повече от екологичните изисквания.

Осигурете максимална хигиена в системата за питейна вода.  Заложете на високоефективна циркулация и поддържане на температура за гореща питейна вода, а при студена питейна вода на циркулация и редовен водообмен.

Легионела

Невидимата опасност за питейната вода

Хигиенно безупречна вода е нещо естествено за нас. Въпреки това става често срещано замърсяването с легионела. Това са микроорганизми, които се размножават, ако се задържат дълго време при температури между 25 °C и 55 °C. Техният растеж се ускорява, когато водата се застоява дълго време в тръбите и точките на отнемане. При разпръсната струя те могат да бъдат много опасни за здравето и да причинят заболявания на дихателните пътища.

За гореща вода според DVGW W 551 е в сила температура от 60 °C за изхода от резервоара за гореща вода и температура от най-малко 55 °C в рамките на циркулацията.

На практика се обръща много по-малко внимание на DIN EN 806-2, според който температурата на студената вода не трябва да надвишава 25 °C. DVGW (Информация вода № 90) дори препоръчва поддържане на температури под 20 °C, тъй като тогава може да се открие легионела много рядко. Поради нарастващия обем изолация на сградите и акумулираната топлина в зоните на монтажа, все по-често се стига до температури на студената вода над 25 °C.

И за двата случая Wilo разработи решения, които гарантират, че температурата на топлата питейна вода се поддържа над критичната стойност от 55 °C, а за температурата на студената вода под критичната стойност от 25 °C.
Циркулационните помпи и системи за питейна вода намаляват опасността от легионела до минимум и по този допринасят по важен начин за хигиената на водата.

Санитарна вода

Подпомагане на термичната дезинфекция

Нашите циркулационни помпи за санитарна вода избягват стагнация, като се грижат за непрекъсната циркулация в системата за питейна вода. Това не позволява на първо място да възникне благоприятна среда за развитието на легионела. Помпите предлагат максимално удобство, тъй като всички точки на водочерпене в къщата веднага се захранват с топла вода, когато е необходимо - например, няма нужда да чакате топла вода за душа, когато ставате сутрин. Освен това помпите автоматично разпознават т. нар. „включване на профилактика за легионела“ на топлогенератора, увеличават оборотите си и гарантират, че термичната дезинфекция обхваща цялата система за битова гореща вода.

Следните продукти подкрепят подпомагат термичната дезинфекция

Студена питейна вода

Циркулация и редовен водообмен

Ако една инсталация за студена вода се разшири с циркулационна линия, студената вода може да се поддържа в постоянно движение и да се предотвратят стагнации. Това ефективно предотвратява разпространението на патогени.

За този случай Wilo разработи системно решение с Wilo-SiFresh, което следи температурата на водата и намалява температурата в тръбопроводната система чрез промиване, ако бъде превишена предварително определена гранична стойност. Чрез използване на допълнително охлаждащо устройство този ефект може да бъде допълнително засилен и температурата може дори да бъде намалена до под 20 °C.

В сравнение с децентрализираните решения, централното промиване и ползване на вода с Wilo-SiFresh отнема не само значително по-малко време, но и консумацията на вода за хигиенно промиване може да бъде намалена до минимум.

Имаме отговори на Вашите въпроси

Нашите продукти и услуги са събудили интереса Ви? Експертите от Wilo ще помогнат!

Независимо дали става въпрос за съставяне на оферта, или редактиране на списък с услуги, оразмеряване на различни видове системи, консултация при избора на помпи и табла за управление, или просто за помощ при въпроси относно хидравликата и управлението.

Свържете се с най-близкия до вас дистрибуторски офис и си запишете час. Ние Ви очакваме!

Намерете точната информация за контакт