Търсене
Контакт
Електронна поща
Създаване на каталог
Любимите ми
Сравнение на продукти

Функции за управление и сигнализация

Нашето предложение за вас: разнообразни функции за управление и включване

Дори когато става въпрос за включване с контакти и интерфейси, работещи с напрежение и ток, към сградната автоматизация, Wilo може да предложи разнообразни функции: Наред с управлението посредством комуникативни интерфейси, Wilo предлага също и управление и сигнализация посредством класически многопроводни връзки. При това свързването се изпълнява – в зависимост от вида на помпата – към помпата, към опционален IF модул или към интерфейсен конвертор.

Сваляния

Техническа документация на функции за управление и сигнализация


Подробности за функциите

Управляващ вход 0-10 V, респ. 0/4-20 mA (настройка на зададената стойност, респ. скоростта)

Аналоговият управляващ вход може – в зависимост от вида на помпата – да реализира настройка на зададената стойност в избрания режим на регулиране, респ. настройка на скоростта за задвижващия механизъм. Възможният физически размер на входа, както и видът на управлението са упоменати след съответната серия. Функцията за пренос е специфична, в зависимост от приложението.

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, BL-E

При тези серии серийното оборудване включва съответния вход:

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Helix Excel, Helix VE, MultiVert MVIE, Economy MHIE

При тези серии серийното оборудване включва съответния вход:

Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

За тези серии са на разположение следните IF модули, респ. опционални модули:

 • IF модул Stratos SBM (2030495)
 • IF модул Ext. Off Stratos (2030475)
 • IF модул Ext. Min (2030485)

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Управляващ вход „Приоритетно Изкл.“ (Ext. Off)

При следните серии серийното оборудване включва съответния вход:

 • Серия VeroLine IP-E/DP-E
 • Серия VeroLine IL-E/DL-E
 • Серия Stratos GIGA
 • Серия Economy MHIE
 • Серия Multivert MVIE
 • Серия Multivert MVISE
 • Серия Helix VE

За останалите серии са на разположение следните IF модули, респ. опционални модули:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF модул Stratos Ext. Off, IF модул Ext. Off/SBM

Сваляне

Инструкции за монтаж и експлоатация

Управляващ вход „Приоритетно Мин.“ (Ext. Min)

За следните серии са на разположение IF модули, респ. опционални модули:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF модул Stratos Ext. Min

Сваляне

Инструкции за монтаж и експлоатация

Общо сигнал за повреда (SSM)

При следните серии серийното оборудване включва безпотенциален контакт:

 • Серия VeroLine IP-E/DP-E
 • Серия VeroLine IL-E/DL-E
 • Серия Stratos GIGA
 • Серия Economy MHIE
 • Серия Multivert MVIE
 • Серия Multivert MVISE
 • Серия Helix VE
 • Серия Helix EXCEL

Общ сигнал за работа (SBM)

При следните серии серийното оборудване включва безпотенциален контакт:

 • Серия VeroLine IP-E/DP-E
 • Серия VeroLine IL-E/DL-E
 • Серия Stratos GIGA
 • Серия Economy MHIE
 • Серия Multivert MVIE
 • Серия Multivert MVISE
 • Серия Helix VE
 • Серия Helix EXCEL

За останалите серии са на разположение следните IF модули, респ. опционални модули:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF модул Stratos Ext. Off/SBM, IF модул SBM

Сваляне

Инструкции за монтаж и експлоатация