Modbus

Контакт

0700 1 9456

Работно време

Понеделник - Петък

09:00 - 17:30

Преминете към световно утвърдения индустриален стандарт Modbus

С интерфейса Modbus Wilo предоставя световно утвърден индустриален стандарт. Структурата на протокола е както опростена, така и разпространена. Използва се устойчивата предавателна техника RS485 с протокола RTU. Наборите от данни от IF модулите са до голяма степен съвместими с данните, предоставяни чрез първото свързване Wilo Modbus на DigiCon-Modbus. По този начин е възможен лесен преход към една архитектура на модулна основа. Допълнителна техническа информация на www.modbus.org (език en)

Серии

  • Система Wilo-SC

Интерфейси

  • Този модул разполага също с интерфейс за

Сваляне

Подходящи документи и техническа документация