Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Bashkuesit e filetuar/ Përshtatës | Wilo

Bashkuesit e filetuar/ Përshtatës

Avantazhet tuaja
Aksesor
Përshkrimi i serive

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

Fig. A: Rakorde speciale me filetë mashkull Whitworth (DIN EN 10226-1) dhe vrimë të brendshme për lidhje, opsionale, me filetë ose me lidhje të salduar në tub bakri (DIN EN 1057)

Fig. B: Rakorde me fileta të brendshme për lidhje në tubin prej bakri (DIN EN 1057) me rakorderi-Whitworth sipas DIN EN 10226-1.

Dorëzim

1 komplet bashkues i filetuar përbëhet nga: 2 dado bashkuese, 2 guarnicione të sheshta dhe 2 rakorde, lidhje me vidë ose saldim