Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Wilo-Select 5 online – Gjenerata e re e konfigurimit të pompave

Me Wilo-Select 5 online, mjetin tonë për konfigurimin e pompave, ju projektoni shpejt dhe në mënyrë të pandërlikuar zgjidhjen tuaj optimale të sistemit të pompimit:

Regjistrohuni tani dhe ruani projektet shumë thjeshtë

I ri

  • Konfigurim i shpejtë hidraulik
  • Përpunim efikas i projektit me krahasimin e pompave të integruara
  • Akses në të dhënat historike të pompave

Funksionet e optimizuara

  • Zgjedhja e opsioneve të produktit, artikujt e aksesorëve dhe ofrimet e shërbimeve të servisit
  • Llogaritja e kostove operative

Nëse optimizoni një sistem ekzistues ose projektoni një projekt të ri – me Wilo-Select 5 online gjeni zgjidhjen e duhur të sistemit të pompimit për kërkesat tuaja.

Ndizni tani Wilo-Select 5 online

Wilo-Select 4 online i disponueshëm për një kohë të kufizuar

Mjeti ynë i deritanishëm për konfigurimin e pompave, Wilo-Select 4 online, është i disponueshëm ende deri në pranverën e vitit 2024. Kaloni tani në Wilo-Select 5 online. Projektet ekzistuese nga Wilo-Select 4 online mund t'i zbatoni shumë thjeshtë me asistentin e zhvendosjes së projektit.

Te Wilo-Select 4 online

Wilo-Select vlen prej vitesh si standard i degëve në konfigurimin e pompave centrifugale: Me konsulentin tonë të pompave dixhitale gjeni thjeshtë dhe në mënyrë të besueshme zgjidhjen më të mirë të sistemit të pompimit për rastin tuaj specifik të zbatimit.

Me gjeneratën më të re, Wilo-Select 5 online, ne ju ofrojmë Features shtesë si përcaktimi i përafërt i pikës së punës së pompës, konfigurimin e shpejtë hidraulik dhe një përzgjedhje të optimizuar të opsioneve të produktit, artikujt e aksesorëve dhe shërbimet e servisit.

Merrni vendimin e duhur me Wilo-Select 5 online – kurrë nuk ka qenë më e thjeshtë të projektoni zgjidhjen tuaj të sistemit të pompimit.

Konfigurimi i shpejtë hidraulik ju jep menjëherë pas të dhënave të futura të pikës së punës së pompës një orientim të qartë, se cilat seri pompash janë të përshtatshme për projektin tuaj. Pas një kufizimi opsional të zbatimit përzgjedhja e produktit mund të përfundojë në mënyrë kompetente në mënyrë të zakonshme.

Llogaritja dhe analiza e integruar e kostove të kohëzgjatjes së punës, e quajtur edhe "LCC-Check", e bën të thjeshtë për të krahasuar kostot operative të pompave ekzistuese me pompat aktuale Wilo. Wilo-Select 5 Online zgjedh pompën optimale zëvendësuese për zbatimin tuaj dhe jep argumente bindëse të vendimit.

Kështu potencialet e llogaritura të kursimit në kWh dhe kostot bashkë me kohën e gjetur të amortizimit sillen në mënyrë grafike, me shifra dhe fakte "në atë pikë".

FAQ

Si të ndryshoj gjuhën?

Shtypni ikonën e globit për të hyrë në menynë e gjuhëve. Ajo ndodhet në shiritin e detyrave lart (fig. 1). Zgjidhni gjuhën që preferoni nga menyja zbritëse (fig. 2). Ky rregullim mund të modifikohet në çdo kohë gjatë përdorimit.

fig. 1

fig. 2

Si të ndryshoj njësitë e paracaktuara?

Për të hapur menynë e konfigurimit të njësive, shtypni simbolin e njësive ngjitur me emrin e përdoruesit lart në shiritin e detyrave të përdorimit (fig. 1). Njësitë mund të ndryshohen në menytë zbritëse që shfaqen (fig. 2). Këto rregullime janë gjithmonë të aksesueshme, duke lejuar konfigurimin e shpejtë në çdo kohë gjatë përdorimit.

fig. 1

fig. 2

Si të përdor veçorinë e kërkimit të shpejtë hidraulik?

Menyja e kërkimit të shpejtë hidraulik mundëson filtrimin e produkteve dhe zgjedhjen bazuar në një pikë pune të pompës që specifikohet nga përdoruesi. Ajo ndodhet në cepin djathtas lart të faqes kryesore të Select 5 (fig. 1).

Hapi 1: Caktoni një pikë pune duke futur vlerat për prurjen [Q] dhe lartësinë e pompimit [H]. Njësitë janë të specifikuara sipas konfigurimit aktual të njësive.

Hapi 2: Zgjidhni një frekuencë të rrjetit elektrik [50 Hz or 60 Hz] nga menyja e vogël zbritëse.

Hapi 3: Bëni një përzgjedhje duke vendosur shenjat jeshile të zgjedhjes në produktet që dëshironi (fig. 2).

Hapi 4: Shtypni ikonën e lupës zmadhuese në cepin djathtas lart për ta shtuar përzgjedhjen në projektin tuaj (fig. 2).

Hapi 5: Mund të jetë rasti që zgjedhja juaj të përfshijë pompa me lloje të ndryshme qarku. Në këtë rast shfaqet një dritare ku mund të specifikohet lloji i qarkut (fig. 3). Të gjitha produktet që janë të shënuara me të kuqe, do të jenë të përjashtuara nga zgjedhja. Shtypni [Ok] për të vazhduar me projektin.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Pse nuk më del asnjë rezultat për produkte të caktuara te kërkimi i produkteve?

Me opsionin e kërkimit të produkteve është e mundur të kërkoni dhe të zgjidhni produkte specifike sipas emrit dhe sipas kodit të artikullit. Megjithatë, kur përdoret ky opsion për të kërkuar për produkte më të vjetra, mund të ndodhë që të mos shfaqet asnjë rezultat (fig. 1). Nëse ndodh kështu, përdorni opsionin e kërkimit të pompave të vjetra (fig. 2). Si opsioni i kërkimit të produkteve, edhe ai i kërkimit të pompave të vjetra kanë funksion identik, por njëri prej tyre është përshtatur në mënyrë specifike për zgjedhjen e produkteve më të vjetra.

Në shembullin tonë, ne kërkojmë për produkte të serisë "TOP-S" dhe marrim shumë rezultate me kërkimin te pompat e vjetra (fig. 3).

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Si të shfaq grafikun e kostove të ciklit të jetës për zgjedhjen time?

Menyja e kostove operative është e disponueshme pasi është bërë zgjedhja e një pompe dhe është specifikuar pika e punës. Për këtë rast përdorimi, ne rekomandojmë të përdoret zgjedhja e pompës hidraulike ose kërkimi i shpejtë hidraulik (fig. 1).

Në rastin tonë, ne përdorim zgjedhjen e pompës hidraulike:

Hapi 1: Vendosni një pikë pune për një seri të zgjedhur të pompave dhe shtypni [Next] (fig. 2).

Hapi 2: Shtypni ikonën [Operating costs preview], që ndodhet në pjesën majtas lart të përmbledhjes së projektit (fig. 3). Vini re se ky opsion nuk disponohet menjëherë pas zgjedhjes manuale të një pompe ose pas kërkimit të produkteve.

Hapi 3: Vendosni shenjën e zgjedhjes në produkte, për t'i përfshirë ato në grafikun e kostove të ciklit të jetës (fig. 4).

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

Si të importoj, të eksportoj dhe të ruaj projekte?

Për të hyrë në menynë e menaxhimit të projekteve, klikoni mbi 3 vijat ngjitur me logon Wilo që ndodhet në cepin majtas lart të dritares së aplikacionit (fig. 1).

Importi: Nga menyja, zgjidhni [Open] -> [Import] dhe shfletoni për skedarët e projektit në pajisjen tuaj lokale (fig. 2). Nëse një projekt ngarkohet me sukses, emri i tij do të shfaqet në shiritin e detyrave (fig. 3).

Ruajtja: Për të ruajtur një projekt të ri në databazën e projektit, zgjidhni [Save] -> [Save as] dhe vendosni një emër projekti dhe një ID projekti. Për të mbishkruar shpejt në një skedar të ruajtur, përdorni më mirë opsionin [Save alterations] (fig. 4). Projektet e ruajtura ndodhen te [Project database] (fig. 5), e cila mund të hapet nga menyja.

Eksporti: Zgjidhni [Export] dhe zgjidhni një format skedari (fig. 6). Për të eksportuar një skedar projekti, zgjidhni [Export as CEF file].

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

Ne kemi përgjigje për pyetjet tuaja

Produktet dhe shërbimet tona kanë zgjuar interesin tuaj? Atëherë ne jemi të lumtur të ndihmojmë!

Pavarësisht nëse është krijimi i një oferte apo redaktimi i specifikave të shërbimit, dizajnimi i llojeve të ndryshme të pajisjeve, këshillimi për zgjedhjen e pompave dhe pajisjeve, ose thjesht ndihma me çështjet hidraulike dhe të kontrollit.

Mos ngurroni të kontaktoni zyrën tuaj më të afërt të shitjeve dhe të caktoni një termin. Ju presim me padurim!

Gjeni kontaktin e duhur për pyetjen tuaj.