Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Mbrojtja e të dhënave dhe politika e privatësisë

1. Të përgjithshme
WILO e merr shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale dhe merr parasysh mbrojtjen e privatësisë suaj gjatë përpunimit në sistemet tona IT. Kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne mund të kërkojmë, ndër të tjera, të dhëna personale në përputhje me dispozitat ligjore që janë të zbatueshme brenda BE-së ose janë në përputhje me Aktin Federal Gjerman për Mbrojtjen e të Dhënave.

2. Përdorimi i faqes së internetit
Ju mund të përdorni pothuajse të gjithë faqen tonë të internetit pa kërkuar që ne të jepni të dhënat tuaja personale. Ne bëhemi të vetëdijshëm vetëm për emrin e ofruesve tuaj të shërbimit të internetit, faqen e internetit nga e cila keni lundruar në faqen tonë dhe faqet individuale që vizitoni në faqen tonë të internetit. Disa oferta dhe shërbime që mund të gjeni në faqen tonë kërkojnë që të jepen të dhëna personale në mënyrë që ato të përdoren (p.sh. për përpunimin e pyetjeve). Detajet përcaktohen në pikat 3 dhe 4.

3. Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave personale
Kur vizitoni faqen tonë të internetit, në pika të ndryshme ju kërkohet të jepni të dhëna personale. Të dhënat personale janë informacione që përdoren për të përcaktuar identitetin tuaj. Këtu përfshihen informacione të tilla si emri, adresa, adresa postare, numri i telefonit. Informacion që nuk lidhet drejtpërdrejt me identitetin aktual, p.sh. numri i përdoruesve të një faqe interneti, nuk bie në këtë përkufizim. Ne mbledhim, përpunojmë ose përdorim të dhëna personale vetëm nëse ju na jepni këto informacione vullnetarisht. Ne përdorim informacionin që mbledhim për qëllime të administrimit teknik të faqes sonë të internetit, si dhe për menaxhimin e klientëve, dhe vetëm në masën e kërkuar në secilin rast. Sigurisht, punonjësit tanë janë të detyruar të ruajnë konfidencialitetin në përputhje me nenin 5 të Aktit Federal Gjerman për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG).

4. Kalimi i të dhënave personale palëve të treta
Ne ruajmë dhe përdorim vetëm të dhënat që na janë dhënë për përdorim të brendshëm. Ne as nuk i shesim këto të dhëna dhe as nuk ua komunikojmë palëve të treta. Ndryshe është situata nëse ne jemi të detyruar të publikojmë dhe transmetojmë të dhënat për arsye ligjore ose si rezultat i një vendimi gjyqësor. Të dhënat u kalohen vetëm partnerëve të shërbimit dhe biznesit për qëllime të përpunimit të pyetjeve. Në raste të tilla, shtrirja e të dhënave të transferuara reduktohet në minimumin e nevojshëm. Për më tepër, këta ofrues shërbimesh janë të detyruar nga Ligji Federal Gjerman për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG).

5. Oficeri për mbrojtjen e të dhënave

Ju lutemi kontaktoni oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave nëse keni pyetje të mëtejshme në lidhje me temën e mbrojtjes së të dhënave në WILO..

WILO SE
Data protection officers
Wilopark 1
44263 Dortmund
Germany
data-privacy@wilo.com

KUSHTET DHE KUSHTET E PËRDORIMIT

6. Cookies dhe adresat IP
Ne përdorim cookies në disa pjesë të faqes sonë të internetit. Një cookie është një skedar i vogël teksti që dërgohet nga një faqe interneti dhe ruhet në nivel lokal në hard diskun e vizitorit. Ne kurrë nuk përdorim cookies për të ruajtur informacione personale rreth jush. Ne i përdorim ato ekskluzivisht për të thjeshtuar shfletimin tuaj dhe për të identifikuar numrin e vizitorëve në faqen tonë të internetit. Këto të dhëna teknike aksesi nuk mund të gjurmohen tek një person specifik; kjo do të thotë se përdoruesit individualë mbeten anonimë. Të dhënat personale përtej këtij qëllimi, si emri, adresa, numri i telefonit ose adresa e postës elektronike, nuk regjistrohen nëse nuk e jepni këtë informacion vullnetarisht. Çdo vizitë në faqen e WILO regjistrohet automatikisht, me ç'rast regjistrohet adresa IP ose emri i domenit të vizitorit, si dhe emri i faqes së vizituar. Një adresë IP është një numër i caktuar në kompjuterin tuaj për qasje në internet. Çdo kompjuter identifikohet në internet me anë të një adrese IP; kjo u mundëson kompjuterëve dhe serverëve të njohin njëri-tjetrin në rrjet dhe të komunikojnë me njëri-tjetrin. WILO kërkon këtë informacion për të kuptuar se si vizitorët po i përdorin faqet me anë të metodave statistikore. Kjo mundëson që oferta të përmirësohet vazhdimisht. (Shih 7. Google Analytics). Nëse dëshironi të informoheni për përdorimin e cookies nga shfletuesi juaj, aktivizoni cilësimet e duhura të shfletuesit. Megjithatë, mund të bëni gjithashtu një cilësim për të parandaluar marrjen e kukive. Megjithatë, duhet të theksojmë se në një rast të tillë mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti.

7. Google Analytics
Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google, Inc. ("Google"). Google Analytics përdor "cookies", të cilat janë skedarë teksti të vendosur në kompjuterin tuaj, për të ndihmuar faqen e internetit të analizojë se si përdoruesit e përdorin faqen. Informacioni i krijuar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të faqes së internetit do të transmetohet dhe do të ruhet nga Google në serverët në Shtetet e Bashkuara. Në rast se në këtë faqe interneti aktivizohet anonimizimi i IP-së, adresa juaj IP do të shkurtohet brenda zonës së Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian ose palëve të tjera në Marrëveshjen për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme e gjithë adresa IP do të transferohet fillimisht në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Anonimizimi i IP-së është aktiv në këtë faqe interneti. Google do ta përdorë këtë informacion në emër të operatorit të kësaj faqe interneti për qëllimin e vlerësimit të përdorimit tuaj të faqes në internet, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet për operatorët e faqeve të internetit dhe për t'u ofruar atyre shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit. Adresa IP, të cilën shfletuesi juaj përcjell brenda fushës së Google Analytics, nuk do të shoqërohet me asnjë të dhënë tjetër të mbajtur nga Google. Ju mund të refuzoni përdorimin e cookies duke zgjedhur cilësimet e duhura në shfletuesin tuaj, megjithatë ju lutemi vini re se nëse e bëni këtë, mund të mos jeni në gjendje të përdorni funksionalitetin e plotë të kësaj faqe interneti. Ju gjithashtu mund të tërhiqeni nga gjurmimi nga Google Analytics me efekt për të ardhmen duke shkarkuar dhe instaluar shtesën e shfletuesit të anulimit të Google Analytics për shfletuesin tuaj aktual të internetit: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Në dritën e diskutimit rreth përdorimit të mjeteve të analizës me adresa të plota IP, do të theksojmë se kjo faqe interneti përdor Google Analytics me shtesën "_anonymizeIp()" dhe për këtë arsye, adresat IP përpunohen vetëm të shkurtuara, për të përjashtuar një referencë të drejtpërdrejtë në një person i vetëm.

8. Lidhjet dhe referencat
Oferta jonë përmban lidhje me faqet e internetit të palëve të treta; ne nuk kemi asnjë ndikim mbi përmbajtjen e palëve të treta. Prandaj, ne nuk mund të pranojmë asnjë përgjegjësi për këtë përmbajtje të jashtme. Organizata që ofron ose operon faqet e lidhura në fjalë është përgjegjëse për përmbajtjen e këtyre faqeve. Faqet e lidhura u kontrolluan për shkelje të mundshme ligjore në kohën kur u krijua lidhja. Në atë kohë, asnjë përmbajtje e paligjshme nuk mund të zbulohej. Megjithatë, nuk është e arsyeshme të pritet që monitorimi i përhershëm i përmbajtjes së faqeve të lidhura të kryhet pa ndonjë tregues të qartë për shkelje ligjore. Në rast se zbulohen shkelje ligjore, këto lidhje do të hiqen menjëherë. Ju lutemi vini re se WILO nuk është përgjegjëse për mbrojtjen e të dhënave të këtyre lidhjeve.

9. Siguria
WILO përdor masa teknike dhe organizative të sigurisë për të mbrojtur të dhënat tuaja që ne menaxhojmë nga manipulimi, humbja, shkatërrimi ose aksesi i rastësishëm ose i qëllimshëm nga persona të paautorizuar. Masat tona të sigurisë përmirësohen vazhdimisht në përputhje me zhvillimet teknologjike. Ju lutemi kontaktoni oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me përpunimin e të dhënave tuaja personale.