Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Krijimi i katalogut | Wilo

Krijimi i katalogut

Katalogët e produkteve individuale në kohën më të shkurtër: Krijimi i katalogut nga Wilo. Zgjidhni nga portofoli ynë i produkteve seri individuale ose disa seri të produkteve apo artikuj – ose përziejini të dyja bashkë – dhe Wilo krijon menjëherë online një katalog të produktit si PDF për shkarkim të menjëhershëm.

Për të shkarkuar si PDF të gjitha seritë dhe/ose produktet e dëshiruara nga ju sa hap e mbyll sytë, duhet së pari të shtoni listën e katalogut. Se si funksionon kjo, jua tregojmë në video:

Asnjë seri ose produkt në listë