Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Wilo-Financial Services – Financimi INTELIGJENT i shkëmbimit të pompave

Financoni sot të ardhmen

Pse financim dhe pastaj direkt përmes Wilo?

Ne dimë se investimet tuaja të nevojshme me masat e efektiviteti energjetik konkurrojnë me një sërë projektesh. Përveç kësaj, bankat shpesh hezitojnë për financimin e planeve të vogla dhe të mesme të investimit në fushën e efektivitetit energjetik.

Ne duam ta mbyllin hendekun e financimit, sepse e dimë se kursimi i kostove të energjisë mjafton disa herë për të rifinancuar një shkëmbim proaktiv të pompave. Ne i mbështesim klientët tanë për të zbatuar projektet e tyre dhe për të siguruar suksesin e tyre në të ardhmen.

Financimin e kuptojmë si një pjesë integrale e kujdesit tonë të përhershëm për klientin, ku Wilo u ofron shërbime të gjithanshme klientëve të tij, nëpërmjet të gjitha fazave të blerjes dhe nëpërmjet ofertës së pastër të produktit.

Kjo nis me konsulencën për projektin për shkëmbimin proaktiv të pompave, vazhdon me financimin dhe shkon deri te vënia në punë dhe mirëmbajtja e mëvonshme nga shërbimi për klientin nga fabrika Wilo.

Me zgjidhjet tona të financimit duam të kontribuojmë në suksesin e klientëve tanë. Nga ky motiv kemi zhvilluar baza për financimin SMART.

Financimi SMART

Wilo i vëzhgon tërësisht klientët, bizneset e tyre dhe bilancin e klimës. Nëpërmjet zgjidhjeve të financimit SMART lirohet menjëherë likuiditeti, i cili mund të përdoret për projekte të tjera dhe për rritje të mëtejshme.

Për këtë qëndron SMART:

  • Mbrojtja e mjedisit
  • Maksimizimi i bizneseve
  • Organizimi i së ardhmes
  • Reduktimi i shkarkimeve të CO2
  • Transformimi i kursimit të energjisë

Në të njëjtën kohë, SMART qëndron që ta organizojë sa me më efikasitet financimin e zgjidhjeve inovative dhe inteligjente të financimit, për blerjen e re ose shkëmbimin e pompave dhe të mundësojë investime fleksible në krahasim me financimet tradicionale.

Financimi në mënyrë të thjeshtë dhe inteligjente me Wilo-Energy Solutions

Gjatë një shkëmbimi proaktiv të pompave, p.sh. në një stacion qendror të ujit, një ndërtesë komunale ose në procese industriale, zëvendësohen pompa ekzistuese ende funksionale me pompa Wilo me efektivitet të lartë, të cilat kursejnë ndjeshëm kosto energjie që nga dita e parë dhe kështu mund të paguhet financimi për pompat e reja. Kursimet e energjisë mund të përdoren për rifinancim, investimi amortizohet pas pak vitesh dhe kjo pa përdorur mjete likuide. Wilo është dhe mbetet pika e parë e kontakti të klientëve dhe zhvillon bashkë me ta zgjidhje financimi sipas nevojës.

Avantazhet:

Wilo-Financial Services

  • Hapja e burimeve të reja të financimit
  • mbron likuiditetin e kompanive
  • mundëson zgjidhje të përshtatshme financimi

A dëshironi një konsulencë personale?

Lutemi, na kontaktoni